Ilgtspējīgi būvniecības risinājumi

Profesionālā pieredze, kas Latvijas ceļu būves tirgū gūta vairāk nekā 18 gadu praktiskā darba rezultātā, kvalitātes garantijas un mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana nodrošina to, ka SIA "Lemminkainen Latvija" spēj piedāvāt klientiem un sadarbības partneriem piemērotākos un kvalitatīvākos būvniecības risinājumus.

Uzņēmums pakārto savu darbību, lai veicinātu un attīstītu videi draudzīgu pieeju darbam ne tikai Latvijā, bet visās "Lemminkäinen" Grupas uzņēmuma darbības valstīs un uzņēmējdarbības segmentos. Tas veicinājis sasniegt visos "Lemminkäinen" Grupas uzņēmumos izvirzīto mērķi: "Nulle" nelaimes gadījumi darbā.

Kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības aspektu, kā arī ilgtspējīgas darbības principu ievērošana būvniecības procesā uzņēmumam ir prioritāri.

To īstenošanu nodrošina:
• kvalificēts un izglītots personāls
• pareiza materiālu un tehnoloģiju izvēle
• likumdošanas ievērošana
• efektīva uzņēmuma vadības sistēmas darbība

Kā "Lemminkäinen" Grupas uzņēmumam Latvijā, īstenojot būvniecības darbus ir svarīgi ievērot ilgtspējības principus un īstenot mātes uzņēmuma izvirzītos darbības mērķus un ētikas normas, tāpēc ik gadu uzņēmums velta nepieciešamos resursus, lai izglītotu personālu par ilgtspējīgas attīstības veicināšanu un darbību saskaņā ar "Lemminkäinen" ētikas kodeksu.