Ceļu būvniecība

Ceļu būvniecība

SIA “Lemminkainen Latvija” veic pilna apjoma ceļu, ielu un laukumu būvniecības ciklu, sākot no būvprojekta izstrādes, dokumentācijas sagatavošanas, demontāžas darbiem, līdz pamatu, inženierkomunikāciju un jauna seguma izbūvei, būves labiekārtošanai un nodošanai ekspluatācijā.

Uzņēmums jau kopš 1997. gada aktīvi veic visu veidu ceļu būvniecības darbus Latvijā un ir realizējis plaša spektra un apjoma projektus. Tāpat kā citi “Lemminkäinen” Grupas uzņēmumi, tas ir nodrošināts ar modernāko ceļu būvniecības tehniku un spēj piedāvāt mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus, t.s. piegādāt augstākajām prasībām atbilstošus asfaltbetona, CBGM (cementa un minerālmateriālu) un reciklētos maisījumus. Šīs iespējas nosaka uzņēmuma tehnikas, darba līdzekļu un aprīkojuma vadības sistēma ne tikai Latvijas, bet visas Ziemeļeiropas (“Lemminkäinen” mātes uzņēmuma darbības valstu) mērogā, kā arī sekmīga sadarbība starp “Lemminkäinen” filiālēm, kuru speciālistu profesionālā pieredze un prasme veidojusies sadarbojoties un īstenojot projektus starptautiskā līmenī.