Bituminēto maisījumu testēšana

Bituminēto maisījumu testēšana

Materiālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt bituminēto maisījumu testēšanas darbus, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Pārbaudes nosaukums Pārbaudes metode (LVS EN)
Pārbaudes bituminētajiem maisījumiem
Paraugu ņemšana 12697-27:2002 p.4.1.,
p.4.3. p.4.7.
Saistvielas saturs 12697-1:2012 B.1.2.
Granulometriskais sastāvs 12697-2+A1:2011
Tilpumblīvums 12697-6:2012 B metode
Maksimālais blīvums (ūdens, trihloretilēns) 12697-5:2011/AC:2012 A metode
Poru aprēķins 12697-8:2004
Maršala stabilitāte un plūstamība* 12697-34+A1:2012
Ūdens jutība* 12697-12:2008
Minerālmateriāla un bitumena savietojamības noteikšana* LVC metodiskie norādījumi
Būvobjektā izurbtie asfaltbetona paraugi (1 paraugs = 2 urbumi)
Tilpumblīvums 12697-6:2012 B metode
Maksimālais blīvums (ūdens, trihloretilēns) 12697-5:2011/AC:2012 A metode
Gaispildītās poras 12697-8:2004
Kārtas biezums (1 punkts) 12697-36:2003 p.4.1.
 
* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā