Minerālo materiālu testēšana

Minerālo materiālu testēšana

Materiālu testēšanas laboratorija piedāvā veikt minerālo materiālu testēšanas darbus, ievērojot zemāk minētās testēšanas metodes.

Pārbaudes nosaukums Pārbaudes metode (LVS EN)
Pārbaudes minerālajiem materiāliem
Paraugu ņemšana 932-1:1996 p.8.8.
Granulometriskais sastāvs 933-1:2012
Losandželosas koeficients 1097-2:2011 p.5.
Formas indekss 933-4:2012
Plūšanas koeficients 933-6:2014 p.8.
Daļiņu blīvums 1097-6:2013 p.A.4.
Proktora blīvums un optimālais mitrums 13286-2:2012 p.7.1., p.7.2., p.7.4.
Nordiskais abrazīvais rādītājs 1097-9:2014
Metilēnzilais tests 933-9+A1:2013
Magnija sulfāta rādītājs 1367-2:2011
Filtrācijas koeficients* LVC metodiskie norādījumi
Irdenais bēruma blīvums* 1097-3:1998
Mitruma saturs paraugā* 1097-5:2008
Ūdens absorbcija* 1097-6/A1:2007
Drupināto un lauzto virsmu noteikšana* 933-5/A1:2005/NAC:2010
Organika (izdedzināšanas metode)* LVC metodiskie norādījumi
 Pārbaudes būvobjektā 
Deformācijas moduļa noteikšana.
Ar saistvielām saistītu vai
nesaistītu konstruktīvo
kārtu sablīvējuma kontrole uz ceļa ar
PFWD LOADMAN vai Dynatest 3031* 
Ev2/Ev1
DIN 18134
 
* Metode nav iekļauta akreditācijas sfērā