Pievienojies mūsu komandai

“Lemminkäinen” nodarbina vidēji 4800 būvniecības un citu jomu speciālistus. Aptuveni puse no viņiem strādā Somijā, bet pārējie citās grupas uzņēmumu darbības valstīs, galvenokārt Skandināvijā, Krievijā un Baltijas valstīs.

Mūsu spēks ir mūsu kopīgais darbs. Uzņēmumā  SIA “Lemminkainen Latvija” ir ļoti labs komandas gars, mūsu struktūrvienības un darba grupas lieliski sastrādājas savā starpā un kolēģi atbalsta viens otru. Mēs koncentrējamies uz stingru darbu uzraudzību. Mūsu darbinieku viedokļi apliecina, ka, nodrošinot darbu uzraudzību, to izpildes kvalitāte tiek nepārtraukti uzlabota.

Katra darbinieka uzticība uzņēmumam, neviltota apņēmība strādāt un motivējoša pašatdeve pie mums tiek augstu vērtēta. Daudzi bijušie darbinieki atgriežas, kad nelielu brīdi ir strādājuši pie cita darba devēja. Ņemot vērā to, ka “Lemminkäinen” ir starptautiski atpazīstams zīmols, mēs darbā pastāvīgi izmantojam latviešu, angļu, krievu un citas valodas.

Mēs koncentrējamies uz kopīgu darbu un izvirzīto mērķu sasniegšanu un esam pārliecināti, ka brīva gaisotne un savstarpēja draudzība un cieņa darbā ir svarīgs aspekts. Jums nav obligāti jābūt “ģērbtam uzvalkā”, lai strādātu pie mums. Mūsu vadītāji un vadošais personāls ir viegli sasniedzams un pieejams.

Vairums mūsu speciālistu strādā ar būvniecību un ražošanu saistītos darbos. Lielākā daļa no štata darbiniekiem strādā būvobjektos. Tāpēc darba drošība mums ir ļoti svarīga un tā ir ikviena atbildība.