Lemminkäinen kā darba devējs

Lemminkäinen jums sniedz iespēju piedalīties daudzveidīgos un izaicinošos būvniecības projektos, kuros iezīmēt turpmāko savas karjeras attīstību.

Pie mums jums būs iespēja strādāt būvniecības sektorā, īstenojot daudzpusīgus, profesionālus, vadības un ražošanas plānošanas uzdevumus. Mūsu darbības jomā tiek nodarbināti visdažādākie būvniecības speciālisti un profesionāļi, ietverot gan tehnikas vadītājus, asfaltēšanas darbu speciālistus, bruģētājus, gan ražotņu operatorus, metinātājus u.c. speciālistus.

Par projektu realizāciju, darba izpildes plānošanu, iepirkumu sagatavošanu un kontroles pasākumiem ir atbildīgi projekta un būvdarbu vadītāji, inženieri, meistari un citi būvniecības speciālisti.
Mūsu uzņēmuma darbinieki īsteno dažādas vadības, koordinējošas un kontrolējošas amata funkcijas, piemēram, finanšu vadība, personālvadība, juridiskie jautājumi, IT un iepirkumi.

Mēs piedāvājam plašu iespēju klāstu. Lemminkäinen jūs pats varat veidot un noteikt savas turpmākās karjeras virzienu.