Lemminkäinen Grupa

“Lemminkäinen” ir Somijas būvniecības uzņēmums ar vairāk nekā 100 gadu pieredzi tirgū, kas spēj klientiem piedāvāt viņu vēlmēm un prasībām atbilstošus būvniecības risinājumus un jaunus sadarbības modeļus augstvērtīgiem un izaicinošiem projektiem, vienlaikus nodrošinot un vēršot uzmanību uz drošu darba vidi, ilgtspējīgiem risinājumiem, saglabājot augstu kvalitātes līmeni un ieklausoties cilvēku vēlmēs.

“Lemminkäinen” Grupā ietilpstošo uzņēmumu darbības tirgus aptver visu Ziemeļeiropu, Baltijas jūras reģionu un Krieviju, klientiem galvenokārt piedāvājot infrastruktūras objektu, ēku un komercplatību būvniecības risinājumus. “Lemminkäinen” nodarbina vidēji 5600 darbiniekus visās darbības valstīs un 2014. gada neto apgrozījums ir sasniedzis 2.0 miljardus EUR. Koncerna mātes uzņēmuma “Lemminkäinen Corporation” akcijas kotētas NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki biržā.