Baltijas kuģniecības nākotne

Klaipėdos Smeltė ir bezgalīgs labi kopta seguma laukums, uz kura starp 115 metrus augstajiem ostas celtņiem lielā augstumā sakrauti konteineri, kas pilni ar industriāliem materiāliem, precēm un pārtiku. Modernais terminālis ir mūsu divus gadus ilgušā, saspringtā darba auglis Lietuvā.

„Mūsu uzdevums bija vecā termināļa teritorijā uzbūvēt jaunu termināli, nepārtraucot kravu plūsmu starp kuģiem, vilcieniem un kravas transportlīdzekļiem," stāsta projekta vadītājs Izidoriuss Brass [Izidorius Brasas]. Viņš vadīja darbu šajā dzīvajā kravu apstrādes organismā, kas ir daļa no globālā kuģošanas uzņēmuma MSC.

Projekta ietvaros, kas ir lielākais Lemminkäinen īstenotais projekts Lietuvā, tika veikta zemes klātnes sagatavošana un kuģu būvētavas teritorijas seguma izbūve 142 000 kvadrātmetru platībā, papildus tam elektrība, apgaismojums, drenāža, lietus un notekūdeņu novadīšana un cita infrastruktūra, kas nepieciešama, lai nodrošinātu līdz pat 40,6 tonnas smago konteineru kustību un uzglabāšanu.

2013. gada februārī Lemminkäinen ieguva tiesības slēgt līgumu kopā ar YIT, kas bija atbildīgs par celtņu un konteineru remontdarbnīcas celtniecību. Darbs ilga no 2013. gada aprīļa līdz 2014. gada novembrim, bet gala pieņemšanas dokumenti tika parakstīti 2015. gada janvārī.

„Mēs darbus pabeidzām laikā, izpildījām ļoti stingrās tehniskās prasības un visu paveicām bez neviena nelaimes gadījuma," stāsta Izidoriuss.

Reģionāls nozīmīgums

Klaipēda ir vistālāk uz ziemeļiem esošā neaizsalstošā osta Baltijas jūras austrumu krastā, un MSC šeit savu termināli pārveido par starptautisku mezglu. Veikto uzlabojumu rezultātā Klaipėdos Smeltė tagad var apkalpot ļoti lielus konteineru kuģus, tādējādi samazinot preču pārvadāšanas izmaksas Baltijas jūras reģionā un tālāk uz austrumiem.

Tas ir labi patērētājiem, kuri zemāku izmaksu gadījumā ir ieguvēji. Tas ir labi arī videi, jo efektīvāka kuģniecība samazinās emisiju apjomu par aptuveni 50 000 tonnām gadā – tas būtu ekvivalents pa autoceļiem braucošo vieglo transportlīdzekļu skaita samazināšanai par 10 000. Savukārt Lietuvas ekonomika iegūs no pieaugošiem tirdzniecības apjomiem un jaunām darba vietām.

„Klients jau palielina aktivitāti un mācās izmantot jauniegūto jaudu," piebilst Izidoriuss. Lietuvas valdības amatpersonas, kā arī MSC grupas uzņēmuma Terminal Investment Limited (tiešais īpašnieks) un Lemminkäinen vadība gatavojas apmeklēt objekta oficiālo atklāšanu, kas gaidāma jūnija sākumā.

Lieli izaicinājumi

Projektu sarežģīja virkne dažādu problēmu, tajā skaitā nepieciešamība nodrošināt precizitāti tehniski iespējamajās robežās, piekļuve tikai noteiktām objekta daļām noteiktā laikā, kā arī prasība sniegt atskaites 15 dažādiem būvinspektoriem. Strādnieku brigāde uzgāja arī apraktas vecu celtņu atliekas, sastapās ar augstu ūdens līmeni un sliktiem laikapstākļu periodiem. Turklāt sākotnējos plānos tika veiktas dažas izmaiņas.

Šīm problēmām bija nepieciešami inovatīvi risinājumi, elastīgums, papildu darba stundas un dažreiz arī ilgas pārrunas.

„Objektā strādāja vidēji 70 – 80 cilvēki, intensīvākā darba posmā viņu skaits sasniedza 120, ieskaitot apakšuzņēmējus," stāsta Brass. „Tas bija intensīvs darbs. Saspringtākais laiks bija 1. kārtas būvniecība, kuras pabeigšanas termiņš bija 2013. gada beigās, turklāt pēc vairākiem laika grafika kavējumiem, kas nebija radušies mūsu dēļ. Cilvēki strādāja garās 10 vai 12 stundu maiņās un sestdienās, dažreiz arī svētdienās."

Laiku pa laikam brigādes noskaņojumu uzturēt palīdzēja neformālas ārpus darba aktivitātes. Piemēram, Izidoriuss bija starp pēdējā personāla tenisa turnīra līderiem. „Tas patiešām palīdz mazināt stresu," viņš piebilst. „Tik un tā, tagad mums ir lielāka pieredze un vairāk pārliecības, lai ķertos pie citiem lieliem un sarežģītiem projektiem."

Fakti

  • 132 000 kvadrātmetru asfalta seguma, 5400 kvadrātmetru betona seguma un 4600 kvadrātmetru betona bloku
  • Drenāžas, atkritumu novadīšanas un citas sistēmas, kurām kopā izmantoti 13,7 kilometri cauruļu, kā arī vairākas pazemes tvertnes
  • 5 apakšstacijas, lai nodrošinātu termināli ar elektrību

Teksts: Braiens Bredlijs [Bryan Bradley]
Foto: Ēvalds Lasīss [Evaldas Lasys]

Izidoriuss Brass [Izidorius Brasas]

Rietumu reģiona direktors Aļģirds Alūzs [Algirdas Alūzas]

Šis lielais un sarežģītais projekts paplašināja mūsu komandas pieredzi un paaugstināja disciplīnu. Vadītāji iemācījās strādāt ātri, precīzi un atbildīgi, bet jaunie darbinieki progresēja un tika pie iespējas saņemt paaugstinājumu darbā. Visgrūtākais bija pabeigt darbus laikā, ņemot vērā nelabvēlīgos laika apstākļus, nepieciešamību veikt izmaiņas materiālu pasūtījumos un ļoti stingras tehniskās prasības. Visu laiku bija jāpieņem sensitīvi lēmumi, turklāt tas bija jādara ātri.

Būvdarbu vadītājs Mindaugs Čerba [Mindaugas Čerba]

„Es strādāju pie asfaltēšanas darbiem, pamata kārtām, gandrīz visiem lielajiem darbiem, bieži vien – ar divām vai trim brigādēm vienlaicīgi. Tas bija izaicinājums no sākuma līdz beigām. Mums nebija darbam atvēlēts viss objekts, jo terminālis turpināja darboties, mums vajadzēja strādāt dažādās vietās dažādos laikos, kā arī regulēt vilcienu un kravas transportlīdzekļu kustību. Jaunums bija tas, ka vajadzēja izmantot ar cementu sajauktas pamata kārtas jeb CTB, lai nodrošinātu, ka segums izturēs milzīgās celtņu, iekrāvēju un konteineru grēdu radītās slodzes – vajadzēja šo un to mācīties no jauna, bet mums tas izdevās, droši vien pirmajiem visā Lietuvā.”

Projekta inženiere Genovaite Pilveliene [Genovaitė Pilvelienė]

Esmu strādājusi pie lieliem projektiem citos uzņēmumos un varu teikt, ka šeit mums bija ļoti laba komanda, darbinieki strādāja labi un tiešām viens otru atbalstīja. Mans darbs bija noteikt, vai tad, kad tika mainīti plāni vai pievienots jauns darbs, kas notika bieži – kas un kurā vietā ir nepieciešams, saņemt apstiprinājumu no klienta un nodrošināt, ka par visu mūsu darbu tiek samaksāta vislabākā cena. Bez saviem darbiem mēs vadījām arī apakšuzņēmējus un strādājām ar viņu dokumentāciju.

2015.07.28.

Tas patīk 14 cilvēkiem