Ķirurģiski smalka spridzināšana Norvēģijā

No 2000 līdz 11 000 litriem sekundē. Katru stundu. Katru dienu. 365 dienas gadā. VEAS ūdens attīrīšanas stacija Slemestadā [Slemmestad] attīra Oslo notekūdeņus. Lemminkäinen būvē jaunu šahtu un kalnu eju notekūdeņu un tajā esošo atkritumu transportēšanai.

„Mūsu stacija Slemestadā attīra notekūdeņus, kas tiek savākti no ielām un kanalizācijas sistēmas, kas apkalpo 600 000 cilvēku apdzīvoto teritoriju Oslo rietumos. Notekūdeņi mūsu stacijā ieplūst pa cauruli, kas atrodas 15 metrus zem jūras līmeņa, un tiek uzsūknēti līdz pat septiņus metrus virs jūras līmeņa četros rotējošajos filtros, kas atdala sauso materiālu no notekūdeņiem," stāsta VEAS projekta vadītājs Pērs Torps [Per Torp].

Sausais materiāls. Vēl viens apzīmējums kabatlakatiņiem, trauku lupatām, autiņbiksītēm un citiem priekšmetiem, ko nevajadzētu noskalot tualetē vai izmest uz ielas. Taču tas joprojām tiek darīts. Pēc VEAS sniegtajiem datiem, aizvadīto gadu laikā ievērojami palielinājies sausā materiāla daudzums notekūdeņos un kanalizācijā. VEAS attīrīšanas stacija Slemestadā, netālu no Oslo, būvēta 1980. gadā, un nu to nepieciešams uzlabot.

„Mēs vēlamies uzlabot to procesa daļu, kurā notiek pirmā notekūdeņu filtrēšana, lai uzlabotu efektivitāti un izpildītu higiēnas un HSE (Arodveselības, Darba drošības, Apkārtējā vides) prasības," stāsta Torps.

Darbs pazemē

Lemminkäinen Norvēģijas būvniekiem ir darbs, kurš šajā būvobjektā jāveic kopā ar tuneļu un kalnu eju būvniekiem, kurus vada Tomass Lindstrēms [Tomas Lindström].

„Mēs gatavojamies izspridzināt jaunu kalnu eju zem rotējošajiem filtriem, kura tiks izmantota sausā materiāla konteineru glabāšanai un transportēšanai. Gatavojamies arī izbūvēt šahtu no rotējošajiem filtriem uz leju līdz konteineriem. Kad mūsu darbs būs pabeigts, sausais materiāls tiks pārstrādāts slēgtā sistēmā, kur tas caur filtriem tiks nogādāts caurulēs, lejup pa šahtu un konteineros, ko kravas automašīnas galu galā nogādās atkritumu savākšanas punktā," stāsta Lindstrēms.

Spridzināšana ar izjūtu

Pēc Lindstrēma sacītā spridzināšanas darbs ir mazliet īpašs. „VEAS objektā ir gāzes motors, kas ražo elektrību, izmantojot filtrēšanas procesā iegūto atkritumu radīto biogāzi. Gāzes motors ir jūtīgs pret satricinājumiem; tādēļ spridzināšanas darbi jāveic īpašā veidā," piebilst Lindstrēms.

Līdz šim apmierināti ir arī VEAS pārstāvji. „Lai arī šis nav vienkāršs projekts, esam priecīgi strādāt pie tā īstenošanas. Tāpat šī ir pirmā reize, kad mums ir uzņēmējs, kas līdz šim izvairījies no darbinieku prombūtnes slimības dēļ. Tas mums liek domāt, ka Lemminkäinen HSE (Arodveselības, Darba drošības, Apkārtējā vides) jautājumus uztver nopietni," piebilst projekta vadītājs Pērs Torps.

Īsie fakti

Klients: VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap)
Vieta: Slemestada, Askera [Asker], Norvēģija
Darbs: Kalnu ejas paplašināšana, lai izbūvētu uzlabotu risinājumu sausā materiāla transportēšanai pēc VEAS filtrēšanas. Sausais materiāls ir notekūdeņu un kanalizācijas pārpalikumi vai atkritumi, kas tiek izfiltrēti caur VEAS sistēmu. Projekta ietvaros Lemminkäinen atdalīs 2500 m3 klinšakmeņu.
Projekta ilgums: 5 - 6 nedēļas

Teksts un foto: Toms Andrē Āss [Tom Andre Aas]

Vadītājs Toms Lindstrēms, Lemminkäinen

Mēs uzturam ciešus kontaktus ar VEAS projekta vadību, lai projektu varētu īstenot ar minimāliem ikdienas darbu traucējumiem. Lai samazinātu radīto satricinājumu, mēs izmantojam viena cauruma aizdedzināšanu, vienu detonāciju uz katru caurumu vienā reizē, kā arī elektroniskos spridzināšanas aizbāžņus.

Būvuzraugs Anderss Helge Bratelands [Anders Helge Bratteland], Lemminkäinen

Jā, ierobežojumi attiecībā uz satricinājumiem prasa uzmanīgu apiešanos. Turklāt kalns sastāv no mālaina slānekļa, kas darbu padara ārkārtīgi izaicinošu.

Objekta vadītājs Magnārs Breimoens [Magnar Breimoen], Lemminkäinen

Tā ir uzmanīga spridzināšana augstākajā līmenī. Mēs, kā komanda, kopā strādājam ilgu laiku un darba gaitā veiksmīgi pārvaram visus izaicinājumus. Līdz šim projekts ticis īstenots saskaņā ar plānu.

2015.04.21.

Tas patīk 9 cilvēkiem