Rantavaila tunelis

Šis megaprojekts dos ceļu jaunai apkaimei Tamperē, Somijā. Megaprojekts, kurš uzsākts 2013. gada oktobrī pārnesīs Rantavaila (Rantaväylä) ceļa daļu tunelī. Papildus tam, pie tuneļa tiks uzbūvēts divlīmeņu satiksmes mezgls.

Būvniecības darbi tiks pabeigti 2017. gada rudenī. Visa projekta kopējās izmaksas veido aptuveni 180,3 miljonus euro. Tamperes pilsēta attīsta jaunu apkaimi vietā, kura tiks atbrīvota no satiksmes, to novirzot caur jauno tuneli.

Sadarbība aliansē

Rantavaila (Rantaväylä) tuneļa aliansi veido Tamperes pilsēta, Somijas Transporta aģentūra, „Lemminkäinen" un inženierbiroji „Saanio & Riekkola Oy" un „A-Insinöörit Suunnittelu Oy". Alianses līgums ir balstīts uz kopēju vadību, pastāvīgu ciešu sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm un kopēju vienošanos par tādiem aspektiem, kā mērķa izmaksas, risku sadale un darba metodes.

Tā kā ietaupījumi, kas gūti projektu veicot zem mērķa cenas, tiek novirzīti pasūtītājiem un pakalpojumu sniedzējiem, alianses locekļu interesēs ir būvēt ātri un atrisināt jebkādas problēmas pēc iespējas sekmīgākā sadarbības ceļā.

Darbs sekmējas, ja ir kopīgi mērķi

Apmierināts cilvēks. To var teikt par alianses līguma projektu vadītāju Esko Mulari (attēlā). Viņš ir atbildīgs par Rantavaila (Rantaväylä) tuneļa līguma izpildi. Darbs pie Somijas garākā ceļu tuneļa (2,3 km) tiek veikts saskaņā ar grafiku. Esko ir pārliecināts, ka lielā mērā tas ir saistīts ar alianses līguma modeli. Kad abi pasūtītāji un līgumslēdzēji tiek nosēdināti pie viena galda, problēmas tiek risinātas ātri un vienbalsīgi.

Tamperes pilsētas dome pēc ilgām debatēm pieņēma lēmumu par tuneļa būvniecību. Konkursa rezultātā „Lemminkäinen" tika izvēlēts par šī projekta galveno darbuzņēmēju.
Konkursa gaitā iesniegto piedāvājumu cena veidoja tikai 25% no kopējā punktu skaita. Pārējo veidoja dažādi kvalitātes faktori, kā, piemēram, konkursā pieteiktā uzņēmuma efektivitāte un uzticamība.

„Apkārtējā vide arī bija svarīgs faktors, jo būvlaukums atrodas tieši pilsētā. Tuvumā ir Nasijarvi (Näsijärvi) ezers, un darbi veicami zem gruntsūdens līmeņa."

Šim, priekš Somijas mēroga – milzīgajam, projektam ir plaša ietekme uz Tamperes infrastruktūru. Piemēram, gāzes, elektrības, telekomunikāciju, ūdens un rajona apkures līniju pārvietošana prasījusi ne mazums pūļu. Alianses līguma noslēgšana ir attaisnojusi savu neaizstājamību šādos infrastruktūras labirintos.

Fakti

  • Vislielākais personāla skaits tiks sasniegts 2015. gadā, tie būs apmēram 400 darbinieki.
  • Projekta apmērs kopumā sasniedz apmēram 1000 cilvēkgadu.
  • Nelaimes gadījumu skaits pirmajos Rantavaila (Rantaväylä) tuneļa būvniecības posmos bija negaidīti liels.
  • Neviens no šiem nelaimes gadījumiem nebija nopietns, sliktākajā gadījumā radot darbiniekiem dažu dienu darba nespēju.
  • Tomēr mūsu atbildes rīcība bija sākotnējo apmācību uzlabošana, atbilstoši darbu veikšanas plānam, drošību veicinošu pasākumu un sanāksmju organizēšana, kā arī darba drošības koordinatora nolīgšana.

Teksts un foto: Juho Paavola

Merja Tinisma (Merja Tyynismaa) „A-Insinöörit Suunnittelu Oy”

Esmu atbildīgā par komunikāciju un vides uzraudzību aliansē. Tas nozīmē, ka esmu dziļi iesaistīta projekta iekšējā komunikācijā un saziņā ar vietējiem iedzīvotājiem, un plašsaziņas līdzekļiem. Projektu sarežģītu padara faktors, ka būvlaukums atrodas blīvi apdzīvotā vietā ar augstas satiksmes intensitātes ceļu un ielu tīklu. Kamēr daudzi cilvēki Tamperē atbalsta tuneļa būvniecību, pastāv arī ievērojama opozīcija, padarot svarīgu komunikāciju ar vietējiem iedzīvotājiem un precīzas informācijas sniegšanu. Mums ir ļoti būtiski uzklausīt viņu bažas un vienmēr rīkoties pēc labākās sirdsapziņas.

Mauri Makiajaho (Mauri Mäkiaho) Somijas Transporta aģentūra

Tā ir mana pirmā dalība alianses līgumā. Esmu sapratis, ka tā ir lieliska pieeja. Problēmas tiek risinātas kopīgiem spēkiem, un to risināšana nekad netiek novelta uz atsevišķas iesaistītās puses pleciem. Esmu bijis iesaistījies ļoti daudzos ceļu būvniecības projektos, taču šis liekas unikāls. Ceļu būvniecības projektu īstenošanai bieži nepieciešami gadu desmiti, taču, kaut arī šim projektam ir ievērojams apmērs un dažādas īpatnības, tas tiks pabeigts jau līdz 2017. gadam. Tā kā esmu piedalījies šajā projektā jau no tā plānošanas posma, patiesi gaidu tā pabeigšanu. Nevaru vien sagaidīt.

Harris Vehola (Harri Vehola) „Lemminkäinen”

Kā projektu vadītājs esmu atbildīgs par visa tuneļa būvniecību. Nodarbojos ar sagādi, meklēju apakšuzņēmējus, dodu norādes konsultantiem un plānoju grafikus. Mēs strādājam tuvu zemes virsējam slānim un zem ēkām, tāpēc vienmēr ir jāņem vērā apkārtējās vides faktori. Tā vietā, lai sāktu darbu abos tuneļa galos, mēs būvējam tuneļa pieejas būvlaukuma vidū, izmantojot jau esošo Nasinkallio (Näsinkallio) sporta centra pieejas tuneli. Šādi sākot darbus no vidus, mēs rokam divus ceļa tuneļus uz austrumiem un divus uz rietumiem.

2015.03.10.

Tas patīk 11 cilvēkiem