Palieciet uz mūsu viļņa!

Ko mēs saprotam ar ilgtspējīgu vai korporatīvu atbildību? Kādēļ katram Lemminkäinen darbiniekam jābūt ieinteresētam šajos jautājumos?

Ilgtspējība nozīmē, ka cilvēki, finanses un ekonomija tiek ņemta vērā gan lēmumu pieņemšanas, gan ikdienas darba procesos. Korporatīvā sociālā atbildība ir darbspējas nodrošināšana un rūpes par darbiniekiem. Tā arī ietver attiecības ar citiem, piemēram, klientiem un valsts iestādēm. Ņemot vērā, ka esam viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem, mūsu darbība neizbēgami rada ietekmi uz vidi. Mēs līdz minimumam samazinām negatīvo ietekmi, uzlabojot mūsu enerģijas un materiālu efektivitāti,...

2016.03.15.

Mūsu vērtības vienmēr ir pamanāmas.

Lai gan tās var likties tikai kā tāls, abstrakts termins, mūsu vērtības vienmēr atspoguļojas mūsu uzvedībā gan darbā, gan brīvajā laikā.

Lasīt vairāk

Klienta labsajūta ir svarīgākais ienesīgai uzņēmējdarbībai

Mums jārūpējas par attiecībām ar klientiem un jālepojas ar labiem attiecību piemēriem. Lai izveidotu labas ilgtermiņa attiecības ar klientiem, svarīgs ir ikviena darbinieka ieguldījums. Mēs nodrošinām klientiem īsto pakalpojumu īstajā laikā. Mūsu mērķis ir, lai ikviens vienmēr veiktu savu darbu, cik labi vien spēj, un darītu to ar prieku un lepnumu.

Lasīt vairāk

Mobilās iekārtas

Visās valstīs, kurās strādājam, ceļu būvniecības darbus mēs lielākoties veicam, izmantojot savu aprīkojumu. Taču reizēm iekārtas atrodas dīkstāvē brīžos, kad tās varētu būt noderīgas citur.

Lasīt vairāk

Godātais Lemminkäinen komandas dalībniek

Jūs lasāt pirmo izdevumu grupas mērogā izdotajam žurnālam, kas tiek publicēts visās valstīs, kurās mēs strādājam – pavisam astoņās valodās.

Lasīt vairāk