Panākumi pateicoties rūpīgai plānošanai un pārbaudēm

Rantatunneli ceļš Tamperē, Somijā, daudzos veidos mums bija unikāls projekts. Šis piecu gadu projekts tika pabeigts 2016.gada novembrī, kad tunelis tika atvērts satiksmei. Projektā bija iesaistīti aptuveni 190 mūsu profesionāļi, kā arī gandrīz 200 darbuzņēmēji.

Kā veiksmīgi īstenot šāda apjoma projektus? Galvenais, kas jāatceras: Rūpīgi plānojiet. Kad pabeigts darbs pie budžeta izstrādes, termiņu noteikšanas, organizēšanas un darba plānošanas, jūs jau esat pusceļā. Neaizmirstiet sekot līdzi plānam un uzraudzīt tā īstenošanu. Rantatunneli tika uzbūvēts sešus mēnešus pirms noteiktā termiņa tikai tāpēc, ka tā plānotā cena un laika grafiks bija reālistiski, rūpīgi tika veiktas pārbaudes un nekavējoties veikti jebkādi korektīvie pasākumi. Labi...

2017.03.30.

Otrreizēji izmantots asfalts ir ekoloģiski un ekonomiski izdevīgs

Vai jūs zinājāt, ka asfalts ir 100% otrreizēji pārstrādājams produkts un ka Lemminkäinen ir pasaulē vadošais uzņēmums asfalta otrreizējās pārstrādes ziņā?

Lasīt vairāk

Labāks serviss īstajā vietā

Lemminkäinen būvniecības nozarē ir nozīmīgs pircējs. Mūsu kopējā atbildība ir nodrošināt, ka iegādājamies augstas kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus par vislabākajām cenām. Mūsu pirktspēja un pieņemtie lēmumi ietekmē kā mūsu apakšuzņēmējus, tā arī visas nozares attīstību.

Lasīt vairāk

Viens Lemminkäinen uzvar tirgū

Kopš 2015.gada beigām grupa, kas atbild par stratēģijas izstrādi Infra projektu biznesa segmentam, ir strādājusi pie kopēja darba plāna un darbības modeļa attīstības.

Lasīt vairāk

Palieciet uz mūsu viļņa!

Ko mēs saprotam ar ilgtspējīgu vai korporatīvu atbildību? Kādēļ katram Lemminkäinen darbiniekam jābūt ieinteresētam šajos jautājumos?

Lasīt vairāk

Mūsu vērtības vienmēr ir pamanāmas.

Lai gan tās var likties tikai kā tāls, abstrakts termins, mūsu vērtības vienmēr atspoguļojas mūsu uzvedībā gan darbā, gan brīvajā laikā.

Lasīt vairāk

Klienta labsajūta ir svarīgākais ienesīgai uzņēmējdarbībai

Mums jārūpējas par attiecībām ar klientiem un jālepojas ar labiem attiecību piemēriem. Lai izveidotu labas ilgtermiņa attiecības ar klientiem, svarīgs ir ikviena darbinieka ieguldījums. Mēs nodrošinām klientiem īsto pakalpojumu īstajā laikā. Mūsu mērķis ir, lai ikviens vienmēr veiktu savu darbu, cik labi vien spēj, un darītu to ar prieku un lepnumu.

Lasīt vairāk

Mobilās iekārtas

Visās valstīs, kurās strādājam, ceļu būvniecības darbus mēs lielākoties veicam, izmantojot savu aprīkojumu. Taču reizēm iekārtas atrodas dīkstāvē brīžos, kad tās varētu būt noderīgas citur.

Lasīt vairāk

Godātais Lemminkäinen komandas dalībniek

Jūs lasāt pirmo izdevumu grupas mērogā izdotajam žurnālam, kas tiek publicēts visās valstīs, kurās mēs strādājam – pavisam astoņās valodās.

Lasīt vairāk