Meklējam profesionāļus

Plānotā Lemminkäinen un YIT apvienošanās šovasar bija nozīmīgi jaunumi gan Lemminkäinen darbiniekiem, gan būvniecības nozarei kopumā. Jaunajam uzņēmumam būs spēcīga finansiālā bāze un naudas plūsma, ko vēl vairāk veicinās vairāk nekā simt gadu pieredze būvniecībā. Šis uzņēmums kļūs par konkurētspējīgu spēlētāju Ziemeļeiropas tirgos.

Tāpat jaunais uzņēmums būs ļoti pievilcīga darba vieta. Līdz šim kvalificēta darbaspēka trūkums ir bijis būtisks izaugsmes šķērslis gan mums, gan YIT. Ņemot vērā, ka apvienotā uzņēmuma plānoto izaugsmi nav iespējams sasniegt bez darbaspēka, mums nepieciešami profesionāļi. Jaunā uzņēmuma mērķis ir piedāvāt interesantu darbu un karjeras iespējas. Neskatoties uz apvienošanos, Lemminkäinen darbinieku darba tiesiskās attiecības turpināsies tajos pašos uzņēmumos kā līdz šim, izņemot attiecībā uz...

2017.09.13.

Dinamiski risinājumi attīstībai

Hakatons ir funkcionāls veids, kā rast jaunas idejas jebkuram uzņēmējdarbības veidam. Tās ir inovāciju sacensības, kurās ar uzņēmumiem nesaistītas komandas tiek aicinātas meklēt risinājumus uzņēmumu piedāvātiem izaicinājumiem.

Lasīt vairāk

Panākumi pateicoties rūpīgai plānošanai un pārbaudēm

Rantatunneli ceļš Tamperē, Somijā, daudzos veidos mums bija unikāls projekts. Šis piecu gadu projekts tika pabeigts 2016.gada novembrī, kad tunelis tika atvērts satiksmei. Projektā bija iesaistīti aptuveni 190 mūsu profesionāļi, kā arī gandrīz 200 darbuzņēmēji.

Lasīt vairāk

Otrreizēji izmantots asfalts ir ekoloģiski un ekonomiski izdevīgs

Vai jūs zinājāt, ka asfalts ir 100% otrreizēji pārstrādājams produkts un ka Lemminkäinen ir pasaulē vadošais uzņēmums asfalta otrreizējās pārstrādes ziņā?

Lasīt vairāk

Labāks serviss īstajā vietā

Lemminkäinen būvniecības nozarē ir nozīmīgs pircējs. Mūsu kopējā atbildība ir nodrošināt, ka iegādājamies augstas kvalitātes izstrādājumus un pakalpojumus par vislabākajām cenām. Mūsu pirktspēja un pieņemtie lēmumi ietekmē kā mūsu apakšuzņēmējus, tā arī visas nozares attīstību.

Lasīt vairāk

Viens Lemminkäinen uzvar tirgū

Kopš 2015.gada beigām grupa, kas atbild par stratēģijas izstrādi Infra projektu biznesa segmentam, ir strādājusi pie kopēja darba plāna un darbības modeļa attīstības.

Lasīt vairāk

Palieciet uz mūsu viļņa!

Ko mēs saprotam ar ilgtspējīgu vai korporatīvu atbildību? Kādēļ katram Lemminkäinen darbiniekam jābūt ieinteresētam šajos jautājumos?

Lasīt vairāk

Mūsu vērtības vienmēr ir pamanāmas.

Lai gan tās var likties tikai kā tāls, abstrakts termins, mūsu vērtības vienmēr atspoguļojas mūsu uzvedībā gan darbā, gan brīvajā laikā.

Lasīt vairāk

Klienta labsajūta ir svarīgākais ienesīgai uzņēmējdarbībai

Mums jārūpējas par attiecībām ar klientiem un jālepojas ar labiem attiecību piemēriem. Lai izveidotu labas ilgtermiņa attiecības ar klientiem, svarīgs ir ikviena darbinieka ieguldījums. Mēs nodrošinām klientiem īsto pakalpojumu īstajā laikā. Mūsu mērķis ir, lai ikviens vienmēr veiktu savu darbu, cik labi vien spēj, un darītu to ar prieku un lepnumu.

Lasīt vairāk