Godātais Lemminkäinen komandas dalībniek

Jūs lasāt pirmo izdevumu grupas mērogā izdotajam žurnālam, kas tiek publicēts visās valstīs, kurās mēs strādājam – pavisam astoņās valodās.

Mums ir svarīgi, lai visi darbinieki saņemtu visjaunāko informāciju par Lemminkäinen attīstību un mērķiem. Žurnāls mums ļauj arī dalīties pieredzē par labāko praksi un pieeju darbam, lai mēs varētu viens no otra mācīties.

Mūsu panākumu pamatā ir mūsu zināšanas un prasmes. Šis žurnāls mums palīdz gūt dziļāku izpratni par to, ko nozīmē būt Lemminkäinen komandas loceklim. Tas arī palīdz mums spert nākamos soļus uzņēmuma attīstībā.

Lasot Lemmy, jūs saņemsiet visjaunāko informāciju par to, kas Lemminkäinen ir par uzņēmumu un ko mēs visi kopā darām. Šis žurnāls ir par mums – jūs tiekat aicināti sniegt savu ieguldījumu un atsauksmes, kā arī idejas par interesantiem kolēģiem un tēmām.

Ceru, ka jūs kļūsiet par regulāriem Lemmy lasītājiem.

Kasimirs (Casimir)

Kasimirs Lindkolms [Casimir Lindholm] ir Lemminkäinen prezidents un izpilddirektors

2015.03.23.

Tas patīk 26 cilvēkiem