Klienta labsajūta ir svarīgākais ienesīgai uzņēmējdarbībai

Mums jārūpējas par attiecībām ar klientiem un jālepojas ar labiem attiecību piemēriem. Lai izveidotu labas ilgtermiņa attiecības ar klientiem, svarīgs ir ikviena darbinieka ieguldījums. Mēs nodrošinām klientiem īsto pakalpojumu īstajā laikā. Mūsu mērķis ir, lai ikviens vienmēr veiktu savu darbu, cik labi vien spēj, un darītu to ar prieku un lepnumu.

Klientu apmierinātība ir mūsu galvenais mērķis ikvienā projektā. Proaktīva, pozitīva attieksme komunikācijā nodrošina veiksmīgas attiecības ar klientiem pat tad, kad rodas kādas problēmas. Arī šādos gadījumos mums jāieklausās klientā, un kopīgi jāmeklē risinājumi.

Ikviena klienta uzticība ir jānopelna, tādēļ ir svarīgi sadarboties ar klientiem un viņus nedrīkst uzskatīt par apgrūtinājumu.

Ikvienam no mums savā veidā jāatrod entuziasms un enerģija darbam. Es ticu, ka, ja ir vēlēšanās ko darīt, vienmēr radīsies arī iespējas. Šogad sev par mērķi uzstādīju pilna triatlona pieveikšanu, un es to paveicu, par spīti tam, ka man vajadzēja atrast veidu kā sabalansēt treniņus ar trīs bērnu audzināšanu un atbildīgu darbu. Es nopeldēju 3,8 kilometrus, nobraucu 180 kilometrus ar riteni un noskrēju maratonu - panākumu sajūta, šķērsojot finiša līniju, bija neaprakstāma.

Uzdrošinies lepoties ar savu darbu, darbavietu, vairāk kā 100 gadus ilgo Lemminkäinen vēsturi un, vissvarīgāk, mūsu kompetentajiem un pieredzējušajiem darbiniekiem.

Ja ir vēlme, radīsies arī iespējas. Pierādīsim to saviem klientiem.

Matiass Jonasons (Mattias Jonasson)
Zviedrijas ceļu būvniecības nodaļas vadītājs

 

2015.10.06.

Tas patīk 34 cilvēkiem