Mobilās iekārtas

Visās valstīs, kurās strādājam, ceļu būvniecības darbus mēs lielākoties veicam, izmantojot savu aprīkojumu. Taču reizēm iekārtas atrodas dīkstāvē brīžos, kad tās varētu būt noderīgas citur.

Ceļu būvniecības tehniskais birojs sācis centralizētu mūsu tehnikas parka koordinēšanu, lai nodrošinātu, ka iekārtas atrodas īstajā laikā īstajā vietā. Mēs pārvedam gan iekārtas, gan speciālo aprīkojumu uz vietām, kur tas nepieciešams klientiem, un uz valstīm, kurās konkrētajā brīdī darba sezona ir visnoslogotākā.

Piemēram, nesen asfaltbetona ražotni pārcēlām no Somijas uz Krieviju, kur ražošanas jaudas bija nepieciešamas M4 lielceļa projektam.

Centralizācija mums ietaupa ievērojamu laiku. Nākamo trīs gadu laikā mūsu investīciju apjoms būs zemāks nekā iepriekš. Šī iemesla dēļ tehnikas parka mobilitāte ir svarīga. Nevajadzīgos darba līdzekļus mēs pārdosim.

Tehniskais birojs ir atbildīgs par parka vadību un darba metožu saskaņošanu. Mērķis ir visur ieviest līdzīgas darba metodes, pārņemot vislabāko praksi. Mēs visās valstīs sākam novērot galvenos rādītājus, lai noteiktu, kurās ir visievērojamākās atšķirības. Tehniskajā birojā ietilpst arī centrālā laboratorija, kas atrodas Somijā un pastiprināti koordinēs sadarbību ar citu valstu laboratorijām.

Ja jums ir idejas vai ieteikumi saistībā ar ceļu būvniecību un asfaltbetona ieklāšanu, pastāstiet par tiem savam darba vadītājam vai arī sazinieties tieši ar mani.

Leo Kāriniemi [Leo Kaariniemi]
Ceļu būvniecība, Tehniskais birojs

2015.06.08.

Tas patīk 22 cilvēkiem