Mūsu vērtības vienmēr ir pamanāmas.

Lai gan tās var likties tikai kā tāls, abstrakts termins, mūsu vērtības vienmēr atspoguļojas mūsu uzvedībā gan darbā, gan brīvajā laikā.

Mūsu vērtības ir jo īpaši redzamas, kad sadarbojamies ar citiem. Kā to norādīja Kazimirs [Casimir] saistībā ar mūsu stratēģijas publikāciju, mēs spēlējam, lai uzvarētu, un uzvaru var panākt ar komandas darbu un ierobežoto resursu gudru izmantošanu. Lai gūtu panākumus, mums jārīkojas kā vienotam Lemminkäinen. Mums jākoncentrējas uz pašiem un jāaizmirst par "viņiem".

Kā tavs darbs parāda tavas vērtības? Es ceru, ka par vērtībām mūsu ikdienas darbā aizdomāsies ikviens no mums. Piemēram, "cieņa un uzticība" katram nozīmē ko citu. Kā tu izrādi uzticību un cieņu kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem?

Es ceru, ka atvēlēsiet laiku, lai izprastu Lemminkäinen stratēģiju. Kad sapratīsiet mūsu mērķus, jūsu darbs kļūs vēl būtiskāks un jēgpilnāks. Citiem vārdiem sakot, strādājiet, cik labi vien spējat un paļaujieties uz to, ka tāpat dara arī kolēģi. Atklāti sniedziet atsauksmes, jo mūsu pienākums ir veicināt sadarbību un pozitīvu gaisotni.

Mūsu darbinieku aptaujas rezultāti liecina, ka esam uzticīgi un lepojamies ar savu darba devēju. Ceru, ka nākotnē vēl vairāk leposimies ar paveikto. Pareizā attieksme, prasmīga pārvaldība un komandas darbs ir panākumu atslēga.

Tanja Džareta [Tania Jarrett]
Viceprezidente personāla jautājumos

Mūsu vērtības vienmēr ir pamanāmas.

Cilvēki mums ir pirmajā vietā.
Mēs cienām un uzticamies.
Mēs sadarbojamies, lai gūtu panākumus.

2015.12.15.

Tas patīk 24 cilvēkiem