Anne Agnvalla

Anne strādā par personāldaļas vadītāju Zviedrijā.

Es piedzimu Oulu, lielākajā Somijas ziemeļu pilsētā. Es mācījos Helsinku Ekonomikas un uzņēmējdarbības augstskolā, un pēdējo desmit gadu laikā esmu darbojusies dažādos ar personālvadību un pārvaldi saistītos konsultatīvos amatos. 2006. gadā es pārcēlos uz Stokholmu. Pirms pievienojos Lemminkäinen, strādāju dažādos IT, banku un apdrošināšanas sektora uzņēmumos Zviedrijā.

Es kļuvu par personāldaļas vadītāju septembrī. Šobrīd Zviedrijas Lemminkäinen esmu vienīgais personālvadības speciālists — tas nozīmē, ka strādāju ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēkresursiem, sākot ar administratīviem un praktiskiem darbības jautājumiem, līdz pat uzņēmējdarbības stratēģiju apspriešanai. Darbojos ceļu būvniecības un infrastruktūras projektu komandā, kā arī Grupas personālvadības komandā.

Labākais manā darbā ir saziņa ar cilvēkiem. Es vēlos strādāt, koncentrējoties uz uzņēmējdarbību, saskaņā ar mūsu vērtībām un pievēršot uzmanību katra individuālajām vajadzībām. Domāju, ka šajā profesijā jāspēj pakalpot citiem, un katru reizi, kad vadītāji vai darbinieki uz mani paļaujas, jūtos gandarīta.

Vērtības man ir ļoti svarīgas. Es vēlos pielikt savu artavu, lai padarītu Lemminkäinen par uzņēmumu, kurā mēs viens otram palīdzam strādāt labāk, darbojamies un pieņemam lēmumus, saskaņā ar uzņēmuma vērtībām.

Karīna Tommika man vaicāja, ko es visvairāk novērtēju savos kolēģos. Es novērtēju viņu atklātību, taisnīgumu un godīgumu, kā arī spēju koncentrēties uz risinājumu atrašanu. Lai arvien labāk pildītu savus darba pienākumus, mums nepieciešams godīgs, konstruktīvs mūsu darba novērtējumus un atvērta atmosfēra, kurā iespējams izteikt dažādus viedokļus.

Es vēlētos pajautāt kolēģim, kas, viņaprāt, ir lielākais izaicinājums, strādājot būvniecībā, kā arī, kas viņam šajā darbā šķiet visiedvesmojošākais.

Iepazīsties ar mūsu iepriekšējo intervējamo
Karina Tommika (Karina Tommik)

Teksts:
Fotogrāfija: Erja Lempinens [Erja Lempinen]

2015.12.15.

Tas patīk 8 cilvēkiem