Asfaltēšanas darbi Zviedrijas ziemeļos

Andreass Viklunds (Andreas Wiklund) (31) strādā par Lemminkäinen Reģionālo direktoru un ir atbildīgs par Vesterbotenes (Västerbotten) un Norbotenes (Norrbotten) reģioniem, kas atrodas pašos Zviedrijas ziemeļos. Viņa vadītajā komandā, kura veic asfaltēšanas darbus, strādā aptuveni 40 darbinieki.

Vesterbotenā un Norbotenā galvenie klienti ir gan pašvaldības, gan valsts transporta aģentūra "Trafikverket". Šogad noslēgti aptuveni 20 liela apjoma līgumi par darbiem šajos reģionos.

Šobrīd asfaltēšanas darbus Zviedrijas ziemeļos organizē Lemminkainen Zviedrijas filiāle, tomēr agrāk tie tika vadīti no Somijas ziemeļiem. Andreass pavada darba nedēļas Zviedrijas pilsētā Lūleo (Luleå), bet dzīvo Vāsā (Vaasa), Somijā.

Janvārī un februārī Andreass veic līgumu cenu aprēķinus nākamās vasaras sezonas asfaltēšanas darbiem. Viņš plāno asfaltēšanas darbu projektus t.i. pārliecinās, vai katrā darbu veikšanas vietā, īstajā laikā ir pieejams pietiekošs skaits tehnikas vienību, darbinieku un tiek nodrošināts pietiekošs asfaltbetona masas apjoms, kā arī, ka pārslēgšanās no vienas darbu veikšanas vietas uz citu notiek bez aizķeršanās.

Visaizņemtākais laiks ir no jūnija sākuma līdz oktobrim – asfaltēšanas darbus var uzsākt, līdzko nokūst sniegs, un visi darbi jāpaveic līdz ziemai.

Asfaltēšanas līgumu izpildi Zviedrijas ziemeļos nodrošina trīs darbinieku komandas, divas no tām nāk no Somijas un strādā ar savu tehniku. Reģionā esošās trīs asfaltbetona ražotnes saražo ap 170 000 tonnām asfaltbetona, kas šogad jāuzklāj uz ceļiem Zviedrijas ziemeļos.

Lemminkäinen birojs atrodas Lūleo centrā. Andreass strādā dienas maiņā, bet bieži vien asfaltētāji strādā naktīs. Objektos tiek strikti ievērotas visas darba drošības prasības un tiek ņemti vērā dažādu valstu normatīvie akti. Zviedrijā ir daudz vairāk dažādu oficiālu prasību par asfaltēšanas darbiem nekā, piemēram, Somijā.

Teksts: Pirko Koivu (Pirkko Koivu)
Fotogrāfijas: Kajs Tirkonens (Kai Tirkkonen)

2015.08.24.

Tas patīk 18 cilvēkiem