Apgrozījums

2014. gada vasarā mēs nācām klajā ar saviem jaunajiem mērķiem 2014. – 2016. gadam. Uzsvars tiek likts uz rentabilitātes, finansiālā stāvokļa un konkurētspējas uzlabošanu. Prezidents un izpilddirektors Kazimirs Lindholms (Casimir Lindholm) un finanšu direktors Ilka Salonens (Ilkka Salonen) skaidro turpmāko pasākumu un darbības virzienu loģisko pamatojumu.

Kāpēc „Lemminkäinen" īsā laika periodā ieviesis daudzas nopietnas izmaiņas?

Kazimirs: „Vajadzība pēc pārmaiņās rodas tad, kad uzņēmums piedzīvo visgrūtāko finansiālo situāciju. Mūsu 2013. gada darbības rezultāti uzrādīja ievērojamus zaudējumus, turklāt mums vēl bija jāsedz ievērojami zaudējumi sakarā ar "asfalta" karteļa lietu. Tajā pašā laikā šķita, ka tirgus situācija pasliktinās, it īpaši Somijā un Krievijā. Mums nebija citas izvēles, kā tikai rīkoties."

Ilka: „Uzņēmumam ir arī ļoti daudz parādu, salīdzinot ar tā lielumu. Mums ir jāuzlabo savi finanšu rādītāji, lai nodrošinātu to, ka aizņēmuma atmaksa un citas saistības tiek pienācīgi pildītas. 2014. gadā mēs samazinājām savu kopējo parādu, īstenojot tādus pasākumus, kā tiesību piedāvājumi, atbrīvošanās no uzņēmuma papildu darbības veidiem un efektivitātes uzlabošana, izmantojot apgrozāmo kapitālu. Šie pasākumi mums nodrošinās nepārtrauktu darbības jaudu un kalpos par pamatu izaugsmei."

Kazimirs: „Mēs bijām spiesti samazināt izmaksas. Mūsu struktūra un daudzu darbības veidu apjoms sasniedza apmērus, kādi ir daudz lielākiem uzņēmumiem, ar krietni lielāku apgrozījumu. Diemžēl šī situācija ietekmēja arī personālu. Pavasarī ieviestā izmaksu samazināšanas programma paredzēja pārtraukt darba līgumiskās attiecības ar gandrīz 500 „Lemminkäinen" komandas locekļiem, kas bija smags lēmums."

Kāpēc joprojām uzsvars tiek likts uz finansiālām problēmām? Vai nepietiek jau ar veiktajiem samazinājumiem?

Kazimirs: „Kopš 2014. gada pavasara mēs esam noteikuši daudzus veidus, kā panākt nepieciešamo apgrozījumu, taču mēs joprojām neesam sasnieguši savus mērķus. Struktūra ar mazāku izmaksu slogu padarīs mūs konkurētspējīgākus, taču tas ir arī mūsu darbības veidu ilgtspējības priekšnoteikums."

Ilka: „Mūsu kreditori pieprasa arī turpmāk veikt pasākumus bilances stiprināšanai. Mūsu akcionāri piedalījās šajos pasākumos, īstenojot tiesību piedāvājumu, kura rezultātā tika iegūti aptuveni 30 miljoni euro. Piedāvājums bija veiksmīgs pateicoties ne tik mazsvarīgam faktam, ka uzņēmuma lielākie īpašnieki, Pentti ģimene, piedalījās šajā pasākumā tik daudz, cik vien bija iespējams. Papildus šim tiesību piedāvājumam mēs arī esam attiekušies no nestratēģiskiem bilances aktīviem."

Kazimirs: „Papildus lielākai izmaksu disciplīnas ieviešanai, mums ir arī nepieciešama labāka risku pārvaldība. Piemēram, mēs esam noteikuši jaunus ierobežojumus konkursu, investīciju un projektu apstiprināšanai. Mums ir jānosaka projektu un investīciju prioritātes, jo mēs nevaram atļauties darīt pilnīgi visu. Šī iemesla dēļ arvien vairāk lēmumu tiek pieņemti centralizēti. Tas nodrošina to, ka mūsu zināšanas un finanšu līdzekļi tiek investēti lietās, kuras ir būtiskas „Lemminkäinen" panākumiem."

Kā tas ietekmēs uzņēmuma darbību?

Kazimirs: „Mūsu mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem sarežģītu infrastruktūras risinājumu sniedzējiem Ziemeļeiropā. Sarežģīta infrastruktūra ir, piemēram, būvniecība pazemē vai citi projekti, kuru īstenošanai ir nepieciešamas specifiskas zināšanas dažādās nozarēs. Mums ir liels augsta līmeņa zināšanu apjoms un specifiskas tehniskās zināšanas uz kurām varam paļauties. Ēku būvniecības segmentā Somijā mūsu uzmanība ir vērsta uz Helsinku metropoles teritoriju, kur mums pieder zemes gabali stratēģiski izdevīgās atrašanās vietās. Sanktpēterburgā mēs nodrošināsim mūsu lielo ēku būvniecības projektu pabeigšanu un pārdošanu. Abās valstīs tiek rūpīgi izvēlēti konkurētspējīgi projekti, lai nodrošinātu to rentabilitāti."

Ilka: „Mēs pievēršam īpašu uzmanību kapitāla efektīvākai izmantošanai visās mūsu darbības jomās. To varam panākt, samazinot krājumu apjomu, palielinot zemesgabalu apgrozījumu, kredītiem pagarinot maksājumu grafikus, kā arī paātrinot mūsu debitoru parādu atmaksu."

Vai darbībā plānotas vēl kādas izmaiņas?

Kazimirs: „Mēs esam uzsākuši vairākus attīstības projektus, kuru mērķis ir mūsu darbības virzienu efektivitātes palielināšana tādās jomās, kā konkursa aprēķini, projektu vadība, riska pārvaldība un sagāde. Mūsu mērķis ir noteikt labākos darbības principus segmentā un visā valstī, kā arī tos īstenot kā „Lemminkäinen" pieeju darbam."

Ilka: „Vairums attīstības programmu atbalsta arī saprātīgu finanšu pārvaldību. Ceļu būvniecības un infrastruktūras projektos mēs uzlabojam transportlīdzekļu izmantošanas efektivitāti gan reģionālajā, gan arī valsts mērogā un atsakāmies no nevajadzīgiem aktīviem. Tas atbrīvo kapitālu, vienlaicīgi samazinot uzturēšanas izmaksas un vērtības krišanos. Mēs saglabāsim mazu drupināšanas iekārtu apjomu. Uzlabosim ēku pārdošanas efektivitāti, lai atbrīvotu kapitālu, kas piesaistīts projektiem, un to ātrāk izmantotu jaunos būvniecības projektos. Samazināsim masveida ražošanas izmaksas, palielinot otrreizēji pārstrādātā asfalta izmantošanas apjomu un tamlīdzīgi."

Kazimirs: „Mums ir daudz darāmā. Nepārtraukti jāuzrauga mūsu darbības tirgi un konkurentu attīstība, kā arī jābūt gataviem rīkoties, ja situācija to pieprasa. Nepārtraukta uzlabošana ir domāšanas veids – jādomā, ka es vēlos būt daļa no „Lemminkäinen" pārmaiņām."

Teksts: Suzanna Inkinena (Susanna Inkinen), foto: Janne Lehtinena (Janne Lehtinen)

Stratēģija

  • Īstermiņa mērķi: stiprināt bilanci un uzlabot efektivitāti.
  • Īstermiņa mērķi: ienesīga izaugsme infrastruktūras projektu būvniecībā Ziemeļeiropā un lielāka uzmanība ēku būvniecības darbiem Somijā un Krievijā.
  • Finanšu mērķi: investīciju atdeve 18% gadā, pašu kapitāla attiecība pret kopējām saistībām – vismaz 35%, un investīciju atdeve 15% līdz 2016. gada beigām.
  • Četri biznesa segmenti: ceļu būvniecība, infrastruktūras projekti, ēku būvniecība Somijā un būvniecības projekti Krievijā

Kazimirs un Ilka

„ Mums ir liels augsta līmeņa zināšanu apjoms un specifiskas tehniskās zināšanas uz kurām varam paļauties,” saka Kazimirs (no kreisās) Ilkam.

2015.03.10.

Tas patīk 8 cilvēkiem