Dalīta atbildība iedvesmo

Videi draudzīga pieeja darbam ir konkurētspējīga priekšrocība, kuru esam apsprieduši un attīstījuši visās mūsu uzņēmuma darbības valstīs un uzņēmējdarbības segmentos.

Pavasarī Lemminkäinen izveidoja astoņu cilvēku projekta komandu, kurai tika dots uzdevums tālāk attīstīt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību. Tika rīkoti arī semināri, kuros piedalījās pārstāvji no visiem mūsu uzņēmējdarbības segmentiem un darbības valstīm — kopumā ap 100 cilvēki, ieskaitot pieaicinātos ekspertus.

Procesa vadītājs Roberts Blumbergs (Robert Blumberg), Lemminkäinen viceprezidents, Ceļu būvniecības segmenta vadītājs, norāda, ka projekts pārsniedzis uz to liktās cerības. „Visi atraduši veidu, kā izbrīvēt laiku dalībai, neskatoties uz aizņemto grafiku," norāda Blumbergs.

„Šis projekts patiesi ir starptautisks. Dažādu kultūras atšķirību un darba pieeju apzināšana palīdzēja mums nonākt pie jauniem veidiem, kā veicināt uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību," atzīmē projektu vadītāja Nina Karhula.

Atbildīgais par arodveselības, darba drošības, kvalitātes un vides vadības jautājumiem Tomass Holmsens (Thomas Holmsen) ir gandarīts, ka tika dota iespēja iesaistīties darbiniekiem no dažādām valstīm. „Šis ir jauns darba modelis, kurā tiek novērtēta iesaistīšanās. Es ceru, ka tas tiks izmantots arī citiem projektiem nākotnē."

Holmsens norāda, ka paveiktais darbs ir svarīgs, lai attīstītu zīmolu. "Cilvēki ir mūsu visvērtīgākais resurss."

Uzņēmumā Lemminkäinen ilgtspējīga attīstība vienmēr bijusi svarīga. „Mēs esam otrreizēji pārstrādātā un zemas temperatūras asfalta tehnoloģiju celmlauži. Mūsu ieguldījums darba drošībā ir palīdzējis mums sasniegt izvirzīto mērķi — "nulle" negadījumu. Mums jāuzsver šie aspekti arī saziņā ārpus uzņēmuma," bilst Karhula.

Teksts: Joanna Pasinkanga-Tella (Johanna Paasikangas-Tella)
Fotogrāfijas: Nina Karhula

2015.07.14.

Tas patīk 7 cilvēkiem