Doties mājās veselam

„Ikvienam katras darba dienas beigās jāspēj doties mājās veselam un galu galā, esot pie labas veselības, doties pensijā,” saka Kati Kaskiala [Kati Kaskiala], Arodveselības, darba drošības, kvalitātes un vides vadības [HSQE] nodaļas direktore.

Somijas būvniecības nozare ir izvirzījusi kopīgu mērķi: līdz 2020. gadam panākt, ka darba vietās nenotiek neviens nelaimes gadījums. Būdams starptautisks uzņēmums, mēs vēlamies šo mērķi sasniegt visās valstīs, kurās strādājam.
„Šī mērķa sasniegšanā savs ieguldījums jāsniedz ikvienam Lemminkäinen darbiniekam," teic Kati Kaskiala.

Katrs šī mērķa sasniegšanā var ielikt savu artavu, strādājot uzmanīgi, turot acis vaļā un atbilstoši rīkojoties, tiklīdz manāmas kādas problēmas. „Šādi negadījumus var novērst. Ar riskiem ir jārēķinās, un te ar skatīšanos atpakaļskata spogulī vien ir par maz."

Aizvadīto desmit gadu laikā mūsu uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu skaits ir ievērojami samazinājies. Šī gada februārī mēs ar lepnumu reģistrējām nulli nelaimes gadījumus darbā visās valstīs, kurās strādājam.

Drošība ir mūsu galvenā prioritāte. Ja tiesību akti dažādās valstīs atšķiras, to pamati visur ir vienādi. „Kad atrodam labāko praksi, mēs to ieviešam visās valstīs, kurās strādājam," piebilst Kati. Piemēram, pie mums noteiktas kopējās vadlīnijas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas lietojami visās valstīs. Vadlīnijas pieejamas pie darba drošības vadītājiem vai izlasāmas darba drošības tēmai veltītos plakātos (skatīt foto).

Nelaimes gadījumus jāpatur savā redzeslokā

Mēs ilgu laiku uzraudzījām nelaimes gadījumus, kuros iesaistīti mūsu darbinieki. 2014. gadā mēs sistemātiski sākām arī uzraudzīt tos nelaimes gadījumus un biežumu, kuros iesaistīti mūsu apakšuzņēmēji.

Nelaimes gadījumu darbā biežums ir rādītājs, kas norāda, cik nelaimes gadījumu ar darbinieka slimības prombūtni darba laikā noticis uz vienu miljonu nostrādāto darba stundu. Pagājušogad mūsu nelaimes gadījumu biežums bija 6,9, kas lielam būvniecības uzņēmumam ir labs rādītājs.

„Nozares ietvaros starp konkurentiem notiek informācijas apmaiņa par labu darba drošības praksi. Ja kāda uzņēmēja būvobjektā notiek nelaimes gadījums ar smagām vai letālām sekām, tas citus mudina veikt attiecīgas pārbaudes," skaidro Kati.

„Ir svarīgi izmeklēt nelaimes gadījumu iemeslus un par tiem ziņot, lai novērstu to atkārtošanos," teic Kati.

Drošība un produktivitāte iet roku rokā

Drošs būvlaukums ir tīrs būvlaukums, kurā viss atrodas savās vietās. „Ja būvlaukums tiek uzturēts labā kārtībā, šādi ne tikai varam izvairīties no negadījumiem, kas izceļas, paklūpot aiz dažādiem priekšmetiem, bet nodrošinām, ka ir vieglāk atrast instrumentus. Tas darbiniekiem ļauj koncentrēties uz darbu," piebilst Kaskiala.

Nelaimes gadījums darbā bieži vien kalpo kā norāde, ka kaut kas nav kārtībā vai arī ka pastāv zināmas problēmas ar procesiem. Problēmas cēloņa novēršana bieži vien atvieglo arī attiecīgā darba uzdevuma izpildi.

Būvlaukumiem raksturīga pastāvīga apstākļu maiņa. „Papildus vispārējai sākotnējai apmācībai mūsu objektos notiek arī iknedēļas sapulces, kurās aktuālie jautājumi tiek pārrunāti. Slikta informācijas aprite rada neapmierinātību. Mēs esam ieviesuši iknedēļas sapulču praksi, lai šajā sakarā uzlabotu situāciju, un mūsu darbinieki to novērtē."

Lemminkäinen maijā rīko Darba drošības nedēļu, kuras ietvaros gaidāmi dažādi notikumi un kampaņas.

Teksts: Johanna Pāsikangasa-Tella [Johanna Paasikangas-Tella]
Foto: Lemminkäinen

Turpmākie soļi, lai sasniegtu mērķi – neviens nelaimes gadījums darbā

  • Drošība ir neatņemama sākotnējās apmācības sastāvdaļa. Informāciju jūs viegli varat iegūt no darba drošības vadītājiem, biļeteniem un tiešajiem vadītājiem.

2013.gadā:

  • Grupas mērogā ieviesām prasības attiecībā uz individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu.
  • Kopējās iknedēļas sapulces, kuras būvobjektā apmeklē darbinieki un apakšuzņēmēji, tika noteiktas kā obligātas. Papildus darba drošības jautājumiem sapulcēs var pārrunāt arī ar ražošanas vadību saistītās problēmas.

2014.gadā:

  • Grupas mērogā uzsākām reģistrēt apakšuzņēmēju nelaimes gadījumu darbā statistiku.

2015.gadā:

  • Ziņojumi par norādījumiem darba drošības jomā tiks iekļauti ikmēneša atskaitēs par būvobjektiem.
  • Prasību ieviešana attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem turpināsies visās valstīs, kurās strādājam.

2015.05.05.

Tas patīk 10 cilvēkiem