Kādas pārmaiņas!

Plāns bija vienkāršs: pārgrupēties, izstrādāt stratēģiju un kļūt par uzvarētāju. Uzņēmumam Lemminkäinen Norvēģijā šīs pagājušā gada pārmaiņas kļuva par satriecošu panākumu: no zaudējumiem 2013. gadā līdz trīskāršotai plānotajai peļņai 2014. gadā. Kā tas izdevās?

„Man vajadzēja parādīt, ka tas man ir kaut kas ļoti personīgs," skaidro Jans Oiri [Jan Øyri], Lemminkäinen izpilddirektors Norvēģijā.

Jana praktiskais vadības stils liecināja par steidzamību un iedvesa skaidru, uz priekšu vērstu pieeju, kas cilvēkiem deva iespēju pieņemt nozīmīgus lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem.

Vadītāji kļuva par peļņas centru direktoriem. Viņi rīkoja iknedēļas analīzes un plānošanas sapulces un nodrošināja, ka ikviens projekts nes peļņu pat tad, ja šāda pieeja nozīmēja mazāku projektu skaitu.

Kā skaidro finanšu direktore Suzanna Helstranda [Susanne Hellstrand], „Jans bija tas, kurš pieņēma grūtos lēmumus, bet viņš procesā iesaistīja arī kolēģus."

„Visiem vadītājiem jāparāda līderība," viņš saka, „bet neviens nespēj garantēt mūsu nākotni – mums tas jādara pašiem. Mums jātic savām spējām to īstenot," stāsta Jans.

Šķiet, ka Norvēģijas ekonomika no naftas cenu krituma pasaulē pārmērīgi necieš. Bitumena un būvniecības tirgus aug, un konkurence ir stabila. Kā norāda rīkotājdirektors Hanss Jorgens Sundbi [Hans Jørgen Sundby], „ Norvēģijā nākotne izskatās gaiša!"

Teksts: Simona Abrama [Simone Abram] un Rodžers Norams [Roger Norum]
Foto: Carsten Aniksdal

Jans Oiri (Jan Øyri)

„Uzņēmuma sirds ir cilvēki, kuri kopā strādā un viens no otra mācās.”

2015.04.06.

Tas patīk 17 cilvēkiem