Lieku darbību izskaušana, izmantojot jaunas pieejas

Tradicionāla domāšana un rīcība laiku pa laikam jāpārskata. Lean Six Sigma ir rīks, kas palīdz meklēt jaunas pieejas darbam.

"Jebkādā darbā būtu jāiekļauj refleksija. Pārāk bieži mēs rīkojamies rutīnas vadīti un kāds vienpersoniski pieņem lēmumus," saka Juha Vāto (Juha Vättö), Lemminkäinen Krievijas reģionālais direktors.

Juha ir ilgi strādājis būvniecības nozarē Krievijā. Viņš Lemminkäinen pievienojās pirms pieciem gadiem. Pagājušogad viņš piedalījās Lean Six Sigma (LSS) apmācībās. LSS apmācības tika piedāvātas sešām komandām Sanktpēterburgā un Maskavā. Lai gan Juham ir ārkārtīgi liela pieredze, viņš uzskata, ka apmācības palīdz sakārtot domas.

"Praksē LSS palīdz labāk veikt mazus uzdevumus. Tas ir rīks, kuru noteikti vajadzētu izmantot ikdienā."

Skaidra darbu dalīšana

LSS apmācībās jau piedalījušies aptuveni simts Lemminkäinen darbinieki Krievijā. Rezultāti ir tūlītēji, jo jaunās idejas tiek aktīvi izmantotas būvlaukumos. Darbības attīstība caur LSS palīdzējusi nodrošināt ievērojamus izmaksu ietaupījumus.

"Mūsu apmācības bija cieši saistītas ar būvniecības nozari. Piemēram, mēs meklējām jaunus veidus, kā aprēķināt darbības izmaksas un kopējos izdevumus būvlaukumos. Mēs virzījāmies no plašiem jautājumiem uz sašaurinātu, konkrētu jautājumu analīzi."

Divu dienu apmācību programma iepazīstināja dalībniekus ar jaunām pieejām. Juha norādīja, ka lietas, par kurām būtu jāpiedomā, varētu būt mērījumu veikšana un sastatņu uzstādīšana. Kad apakšuzņēmējs ierodas būvlaukumā, lai veiktu mērījumus, viņiem vajadzētu būt visiem nepieciešamajiem rīkiem mērījumu veikšanai. Līdzīgi vajadzētu pasūtīt tikai tik daudz sastatņu, cik tās patiešām ir vajadzības būvlaukumā.

Savaicīga izmaiņu veikšana

Lean thinking ir princips, kas sākotnēji tika izstrādāts, lai palielinātu automobiļu rūpnīcu darba efektivitāti un izskaustu nevajadzīgas darba fāzes. Darbinieki vienlaicīgi koncentrējas uz viena darba darīšanu tā vietā, lai nepārtraukti pārvietotos starp konveijeriem.

"Būvlaukumā to var piemērot plānošanas un grafiku sastādīšanas darbam, kura mērķis ir izskaust nevajadzīgu lietu uzglabāšanu un nodrošināt, ka vajadzīgās izmaiņas tiek veiktas savlaicīgi. Izmaiņu veikšana pārāk vēlu bieži noved pie situācijām, kad nepieciešams darbu veikšanā atkāpties pāris soļus atpakaļ, lai kādu darbu veiktu otrreiz," saka Juha.

Parasti darbu veikšanu būvlaukumos iespaido apakšuzņēmēju grafika problēmas. Piemēram, tērauda rāmja piegādes kavēšanās ietekmē visu pašu grafiku. Šādās situācijās uzmanīgi jāizsver visas svarīgākās problēmas un sekas un nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi.

Tikpat svarīga ir finanšu uzraudzība. "Jānodrošina pietiekama naudas plūsma. Klientu rēķini jānosūta savlaicīgi un apakšuzņēmējiem nedrīkst pārāk ātri samaksāt. Svarīgi arī laicīgi pārrunāt papildu darbu un labojumu darbu veikšanu, lai nodrošinātu tiesības izteikties," norāda Juha.

Punktualitāte un pārdomāti lēmumi

LSS pieeja mums ļāvusi dažās jomās samazināt izmaksas līdz pat 15 procentiem. Būvniecības projektos kopējās summas ir visai ievērojamas, tādēļ izmaksu ietaupījumiem ir nozīme.

"Mēs pavisam noteikti spējām uzlabot projekta peļņas rādītājus, kā arī palielināt ienākumus no ieguldījumiem."

Būvlaukumos varētu būt papildu darbinieki vai aprīkojums neparedzētiem gadījumiem. Jo lielāks būvlaukums, jo lielāks risks maksāt par nenodarbinātu darbaspēku. Darbu veikšanu ietekmē arī papildu aprīkojums, tādēļ būvlaukumi vienmēr jāuztur kārtīgi.

Daļa no peļņas rādītāju uzlabojumiem saistīta ar ieņēmumu pieaugumu. Sanktpēterburgā dzīvokļu cenas ir ļoti atšķirīgas, tomēr peļņas rādītāji ir labāki dzīvokļiem, kas ir cik vien iespējams pabeigti.

"Daudzi uzņēmumi pārdod nepabeigtus dzīvokļus. Lemminkäinen varētu vēl vairāk reklamēt kā augstas kvalitātes būvnieku," saka Juha.

Teksts: Johanna Paasikangas-Tella
Foto: Lemminkäinen

 

Juha Vāto (Juha Vättö)

Lean Six Sigma

  • Six Sigma ir rūpīgi izstrādāta, aprēķinos balstīta metode, kas ļauj samazināt kļūdas procesos un atkāpes no procedūrām.
  • Tā koncentrējas uz procesu racionalizēšanu, lai mazinātu neefektīvu darbību veikšanu un darbu apturēšanu.
  • Lean Six Sigma ir precīzas darbības attīstības metode. Lemminkäinen veiksmīgi piemērojis Lean Six Sigma metodes vairākos projektos.

2015.09.22.

Tas patīk 7 cilvēkiem