Pareiza rīcība

Viena nepareiza rīcība no darbinieka puses, var atstāt milzīgu iespaidu uz atbildību, kas jānes pārējiem darbiniekiem un visam uzņēmumam. Vai jūs apzināties, ko drīkst un ko nedrīkst darīt darbā?

Darbinieks plāno veikt labiekārtošanas darbus savā pagalmā un uz nedēļas nogali aizņemas uzņēmuma buldozeri. Viņš nogādā buldozeri atpakaļ uzņēmumā, nevienam par to neziņojot. Nekāds kaitējums nav radies, vai ne?

"Nepareizi," apgalvo Tomass Forstēns /Thomas Forstén/, Koncerna iekšējā audita vadītājs. „Mūsu ētikas kodekss aizliedz izmantot uzņēmuma aprīkojumu un resursus personīgām vajadzībām."

Mūsdienu mainīgajā biznesa vidē ētikas kodekss uzņēmumā ir nozīmīgs, lai nodrošinātu, ka mūsu vērtības ir skaidri definētas un visi darbinieki tās apzinās.
„Tas īpaši attiecas uz starptautiskiem uzņēmumiem, kāds ir mūsējais, jo mēs strādājam daudzās valstīs, kurās ir atšķirīga izpratne par ētiku," saka Tomass.

Pagājušajā gadā Lemminkäinen ieviesa tiešsaistes apmācības programmu par ētikas kodeksu, kas paredzēta visiem darbiniekiem, lai „radītu skaidru izpratni par to, kas ir pareizi un kas – nepareizi". Apmācību mērķis ir iemācīt mums piemērot ētikas kodeksu ikdienas darbā un rīkoties atbilstoši noteikumiem arī konflikta situācijās.

Šaubu brīžos

Dānijā strādājošs arodveselības, darba drošības, kvalitātes un vides vadītājs Čangizs Farrahi /Changiz Farrahi/ uzskata, ka ir dabiski, ka visi darbinieki rīkojas atbildīgi. Ētikas jautājumi viņa dienaskārtībā parādās bieži, strādājot mijiedarbībā ar valsts iestādēm. Viņš nepārtraukti sniedz konsultācijas par ētikas kodeksu, un rosina ikvienu iepazīties ar Lemminkäinen jauno tiešsaistes apmācību instrumentu, kas sniedz skaidras norādes, kā rīkoties ētiski sarežģītās situācijās.
„Tiešsaistes apmācību programma atgādināja man par būtiskiem jautājumiem, piemēram, par to, ka biznesa partneri vienmēr jāizvēlas, balstoties uz objektīviem apsvērumiem. Tāpat programmas ietvaros atkārtoju pamatprincipus attiecībā uz informācijas atklāšanu un vides aizsardzību," saka Krievijā strādājošs iepirkumu speciālists Aleksejs Šadrins /Aleksey Shadrin/.
Apziņa par to, kas ir atļauts un kas aizliegts, ir īpaši svarīga darbiniekiem, kuriem noteikumu pārkāpums var beigties ar brīdinājumu vai atlaišanu. Uzņēmums sliktākajā gadījumā var nokļūt bankrota situācijā.
„Ja, piemēram, jūs viltojat savas finanšu atskaites, jūs varat piedzīvot šoku, kad pēkšņi atklājat, ka jums vairs nav skaidras naudas. Būtiski vienmēr veidot skaidru, godīgu un precīzu uzskaiti," apgalvo Tomass.

Uzvedība sociālajos medijos

Visiem darbiniekiem jāatceras, ka mēs pārstāvam savu darba devēju arī ārpus darba laika. Tas nozīmē, ka ir lietas, ko mēs nekad nedrīkstam rakstīt e-pastos, mikroblogošanas vietnē Twitter vai sociālajā tīklā Facebook.

„Nekad nekritizējiet savu uzņēmumu, kolēģus vai partnerus, tāpat neapspriediet konfidenciālus jautājumus – tie saglabājas Interneta plašumos neatgriezeniski," iesaka Tomass. Tāpat domājiet par to, kādas jūsu un kolēģu fotogrāfijas jūs publicējat tīmeklī, jo tās būs redzamas visiem.

Kā biznesa kontrolierei igauņu darbiniecei Irēnei Sarapikai /Irene Sarapik/ ir pieeja iekšējai informācijai par Koncerna uzņēmumiem Baltijā. „Es esmu ļoti uzmanīga attiecībā uz darba jautājumu apspriešanu ar draugiem un radiniekiem, jo nevēlos atklāt nekādu informāciju par darījumiem, cenām, noteikumiem vai jebkādu nepublicētu un neoficiālu informāciju."

Papildus finanšu atskaišu pārbaudēm Irēne pārbauda arī potenciālos interešu konfliktus starp klientiem un apakšuzņēmējiem. „Tāpat man tiek uzdoti jautājumi par mūsu ikgadējiem finanšu rezultātiem. Ētikas kodekss ir nozīmīgs avots, kurā ielūkoties, lai uzzinātu, kādos gadījumos un kam šī informācija atklājama."

Ikdienas darbā Irēne strikti ievēro likumus, starptautiskos un vietējos grāmatvedības noteikumus, kā arī Koncerna iekšējos noteikumus un politikas. „Un, ja es redzu, ka darījums neatbilst noteikumiem un politikām, es uzrunāju savus kolēģus un norādu viņiem uz to."

Tiešsaistes apmācību programma

TEKSTU SAGATAVOJA SILJA KUDELE /SILJA KUDEL/

2015.06.16.

Tas patīk 12 cilvēkiem