Pašu veiktā darba kvalitātes kontrole

Parasti dzīvojamo māju celtniecības projektos iesaistīts liels skaits apakšuzņēmumu un tie sastāv no ļoti daudzām darbu veikšanas fāzēm. Rūpīga darba kvalitātes izvērtēšana katras darbu veikšanas fāzes beigās ir svarīga, lai nodrošinātu efektīvu projektu vadību.

Lemminkäinen nodarbojas ar vairāk nekā 800 dzīvokļu celtniecību Aurinkolahti, kas atrodas Helsinku Vuosaari rajonā, Somijā. Pēdējais no šiem dzīvokļiem tiks pabeigts 2022. gadā. Patlaban jau pabeigtas piecas daudzdzīvokļu mājas.

"Nodošanas fāzes noritējušas gludi, un apakšuzņēmēji veikuši tiem uzticētos darbus atvēlētajā termiņā vai pat pirms tā. Pēc ievākšanās apskates, kuru veic iedzīvotāji, bijis nepieciešams veikt tikai mazus kosmētiskus labojumus," saka Darbu uzraugs Tomijs Savolainens (Tommi Savolainen), kurš ir atbildīgs par iekšdarbu veikšanu.

Helsingin Kahvimylly dzīvokļu māja tika pabeigta 2015. gada jūnija beigās. Šajā iespaidīgajā 13 stāvus augstajā celtnē ierīkoti 62 moderni dzīvokļi, no lielas daļas paveras skats uz jūru. Iedzīvotāji var pilnībā izbaudīt savas jaunās mājas, jo galarezultāts atbilst gaidītajam.

Pirmsnodošanas kvalitātes kontrole ietaupa naudu

Pirmsnodošanas kvalitātes kontrole sevī ietver apakšuzņēmēju veikto darbu paškontroli un jebkādu defektu labošanu pirms projekta nodošanas nākošajam apakšuzņēmējam.

"Mēs neapstiprinām darbu veikšanu un neapmaksājam rēķinus līdz apakšuzņēmējs nav pienācīgi veicis un dokumentējis pirmsnodošanas kvalitātes kontroli pa stāviem vai apakšprojektiem," saka Tomijs.

Kad pirms nākošās darbu veikšanas fāzes tiek veikti jebkādu defektu labojumi, tiem vairs nevajag pievērsties vēlāk. Visas iesaistītās puses ietaupa naudu, laiku un pūles. Galarezultāta kvalitāte ir augstāka, un projekti tiek pabeigti laikā.

Tomijs uzsver, ka pirmsnodošanas kvalitātes kontrole uzlabo arī darba drošību. "Katrs apakšuzņēmējs dienas beigās savus atkritumus nogādā līdz konteinerim, tādējādi būvlaukums ir tīrs un kārtīgs."

Viņš norāda, ka galējos maksājumus apakšuzņēmējam nevajadzētu veikt, pirms izlabotas visas nepilnības un defekti. Pēc tam, kad rēķins ir apmaksāts, ir daudz grūtāk panākt, lai apakšuzņēmējs atgriežas objektā.

Nodrošināt, ka celtņu tehnisko sistēmu darbi tiek atbilstoši veikti, darbu uzraugiem ir īpaši sarežģīti, jo viņiem reti ir šādu darbu pārraudzīšanai nepieciešamās specializētās zināšanas. "Uzticami apakšuzņēmēji ir zelta vērti, it īpaši celtņu tehnisko sistēmu darbu veicēji," norāda Tomijs.

Kad projekts tuvojas noslēgumam, galvenais darbu veicējs veic galīgo pirmsnodošanas kvalitātes kontroli. Daudzdzīvokļu mājā galējo pirmsnodošanas kvalitātes kontroli jāsāk divus vai trīs mēnešus pirms dzīvokļu nodošanas iedzīvotājiem. "Pārbaude aizņem aptuveni divas nedēļas, un pēc tam jāierēķina viens mēnesis labojumu veikšanai. Visam jābūt kārtībā pirms ievākšanās kvalitātes kontroles."

Gatavs iedzīvotājiem

Kahvimylly iedzīvotāji veica pirmās pārbaudes maijā. Tik lielā projektā vienmēr atradīsies krāsas traipiņš neīstajā vietā vai skrāpējums krāsojumā.

"Saskaņā ar vispārējiem celtniecības nozares kvalitātes standartiem, mēs labojam jebkādus virsmas defektus, kurus ar neapbruņotu aci var redzēt no 1,5 metru attāluma normālā apgaismojumā. Tajā pat laikā praksē mēs labojam arī jebkādus virsmas defektus, kurus klients atradis ar lukturi lūkojoties uz to no pāris centimetru attāluma. Tieši šī defekta labojumi varētu padarīt mūsu klientu laimīgu."

Pēc tam ,kad bija veikti labojumi, Kahvimylly iedzīvotāji vēl pēdējoreiz aplūkoja darbu kvalitāti. Tomijs atzīmē, ka nodošanas fāzē darbu vadītājs nedrīkst dalīt savu laiku starp vairākiem projektiem: "Lai ņemtu vērā pilnīgi visus apsvērumus, nepieciešams laiks un koncentrēšanās."

Teksts: Johanna Pasikangas-Tella
Fotogrāfijas: Tomi Nuotsalo

Apmierināti iedzīvotāji

Ēka Tapiola 1, kas atrodas Sanktpēterburgas vēsturiskajā centrā, tās iedzīvotājiem tika nodota jūnijā. Tajā atrodas 399 dzīvokļi. Iedzīvotāji bija ļoti apmierināti ar savu jauno mājvietu pie kanāla.

"Visā visumā iedzīvotāji bija ļoti priecīgi un uzsāka apdzīvot jaunās mājas ar smaidu," saka pārdošanas nodaļas speciāliste un hipotekāro kredītu projektu vadītāja Irina Ņemkova (Irina Nemkova).

Pirmsnodošanas kvalitātes kontrole tika rūpīgi plānota kopā ar visiem sadarbības partneriem, izmantojot kopīgu kalendāru. Visi varēja sekot tās veikšanai reāllaikā.

"Šādi visi varēja gatavoties savas darbu fāzes izvērtēšanai un apstiprināšanai, kā arī nodrošināt pietiekošu dokumentāciju," atzīmē Irina. Šī procesa laikā bija dienas, kad viena dzīvokļa pārbaudē un apstiprināšanā piedalījās līdz pat 20 cilvēkiem.

2015.11.03.

Tas patīk 5 cilvēkiem