Mēs esam labākais būvniecības uzņēmums nozarē

Oktobrī tika publicēta Lemminkäinen pārskatītā stratēģija 2016. - 2019. gadam. Mūsu mērķis ir pamazām virzīties no bilances rādītāju stiprināšanas uz konkurētspējas palielināšanu un pelnošu izaugsmi. Mēs prezidentam un izpilddirektoram Kazimiram Lindholmam [Casimir Lindholm], Norvēģijas filiāles vadītājam Janam Ouri [Jan Øyri] un Grupas galvenās kases vadītājam Karo Nukarinenam [Karo Nukarinen] jautājām, kā viņi saredz uzņēmuma nākotni.

Kas ir mūsu vislielākās priekšrocības un kā tās palīdzēs mums gūt panākumus?

Kazimirs: Finansiāli mums ir labs pamats uzņēmuma attīstības nākošajam etapam. Mēs esam liels ceļu būvniecības tirgus spēlētājs, Somijā labi veicies ar infrastruktūras projektiem, kas kalpo kā labs pamats nākotnes izaugsmei visās mūsu darbības valstīs, it īpaši Zviedrijā un Norvēģijā. Runājot par būvniecību Somijā, mums ir labs sniegums Helsinku reģionā, un tagad mums jāievieš tādas pašas pārvaldības sistēmas visā pārējā Somijā. Tāpat mums ir uzticami un lepni darbinieki, kas spēj nodrošināt augstu kvalitāti — to pierāda klientu aptaujas un personāla aptaujas rezultāti. Turpmāk mūsu rezultāti ir jāuzlabo un jāgūst panākumi ar infrastruktūras projektu pieaugumu ārpus mūsu galvenā tirgus — to sasniegt mums palīdzēs mūsu priekšrocības.

Jans: Mūsu darbinieki un vadītāji strādā ļoti labi, bet mums jānostiprina viņu prasmes, piemēram, projektu vadībā. Jauninājumi un vadības principi tikuši labi pieņemti un tiem turpmāk vajadzētu nest rezultātus.

Karo: Es piekrītu — mūsu priekšrocības ir uzticamais darbaspēks, apmierinātie klienti un labā finanšu bāze.

Kādas izmaiņas tiks veiktas?

Kazimirs: Mums vajadzētu labāk izmantot priekšrocības, ko mums sniedz tas, ka esam liels uzņēmums. Šobrīd pat vienā uzņēmējdarbības segmentā mums ir komandas, kas darbojas atšķirīgi. Daloties ar labo praksi, mūsu komandas var uzlabot to sniegumu, piemēram, iepirkumos, RAP materiāla izmantošanā un asfaltbetona ražotņu energoefektivitātē.

Ceļu būvniecības tirgū, mums jāuzlabo sava konkurētspēja. Papildus labajām praksēm, mēs ieviesīsim jaunu darbības modeli, kas palīdzēs mums būt ātrāk reaģējošiem un izmantot ietaupījumus, ko sniedz liela apjoma iepirkumi. Praktiski tas nozīmē to, ka mēs vēlamies pacelt mūsu komandu produktivitāti, mācoties vienam no otra. Darbības modelis tiks ieviests visās valstīs, sākot ar Somiju. Piedevām, minerālo materiālu ražošana turpmāk tiks vadīta kā atsevišķa nodaļa (iekļaujot Somiju un Zviedriju) ceļu būvniecības segmentā. Zemes darbi tiks pievienoti infrastruktūras projektiem, jo to darbu specifika ir visai līdzīga. Infrastruktūras projektos, it īpaši Zviedrijā un Norvēģijā, mēs cenšamies panākt izaugsmi — tā rezultātā šajās valstīs tiek pieņemti jauni darbinieki. Mēs veiksim arī ieguldījumus projektu vadības apmācībās un Somijā palielināsim savu klātbūtni dažos pilsētu izaugsmes centros. Krievijā būvniecības tirgus ir nestabils, tādēļ pagaidām esam pieņēmuši lēmumu nesākt jaunus ēku būvniecības projektus Sanktpēterburgā. Ceļu būvniecības darbi un līgumdarbs ēku būvniecībā turpināsies kā parasti.

Jans: Jaunais darbības modelis ceļu būvniecības segmentā ļaus mums labāk koncentrēties uz loģistiku un izmaksu apzināšanos. Tāpat tās palielinās mūsu darbības caurskatāmību. Esmu pārliecināts, ka šī modeļa ieguvumi ātri liks par sevi manīt. Infrastruktūras projektos mēs palielināsim saikni starp tirgus segmentu un konkrētās darbības valsts filiāles vadību, kas ir ļoti vēlams.

Karo: Es starpvalstu segmentu stiprināšanu ceļu būvniecības un infrastruktūras projektos uzskatu par labu lietu. Dalīšanās ar resursiem ļauj ātrāk reaģēt uz tirgus izmaiņām. Tas piedāvās arī plašākas globālas karjeras iespējas mūsu darbiniekiem. Mūsu klienti saņems labāku pakalpojumu, jo būsim spējīgāki pielāgoties, piemēram, ēku būvniecības projektos klientiem sniegsim ātrāku pieteikumu apstrādes laiku.

Kā mūsu stratēģiju var atbalstīt jebkurš Lemminkäinen darbinieks?

Kazimirs: Strādājot ar degsmi un vēloties mācīties. Kad mēs atrodam labo praksi, tā jāievieš. Kad gūstam panākumus, esam spējīgi augt un radīt darbiniekiem jaunas iespējas.

Karo: Ir vērts atcerēties, ka jaunie veidi, kā darīt lietas, atvieglos darbu.

Jans: Vēloties attīstīties. Mums jābūt motivācijai apgūt ko jaunu.

Mēs esam izstrādājuši jaunas vērtības. Viena no tām ir "cilvēki pirmajā vietā". Kā tas būs pamanāms mūsu ikdienas darbā?

Jans: Man šī ir vissvarīgākā vērtība. Mēs turpināsim koncentrēties uz darba drošību un pārliecināsimies, ka mūsu darbinieki ik vakaru droši nonāk mājās. Mums pret visiem jāizturas vienlīdzīgi. Kad jāpieņem smagi lēmumi, to ne vienmēr ir viegli nodrošināt, tomēr mums to pieņemšanas nepieciešamība visiem jāizskaidro.

Kazimirs: Mans tas nozīmē atvērtu un atklātu saziņu gan iekšēji, gan ārēji, pat runājot par sarežģītiem jautājumiem. Mūsu darbiniekiem jāzina mūsu uzņēmuma galvenais attīstības virziens. Tas ir tas, uz ko mēs koncentrēsimies.

Karo: Priekš manis tas ir vienkārši — ja mums nav cilvēku, mums nav uzņēmuma.

Teksts: Mira Rinne-Helenius
Fotogrāfijas: Lemminkäinen

FAKTI

 • Lemminkäinen pārskatīja savu stratēģiju 2015. gada oktobrī. Mēs plānojam ilgtermiņā uzlabot savu sniegumu un palielināt biržas vērtību, koncentrējoties uz bilanci, daudz konkurētspējīgākiem darbības modeļiem un pelnošu izaugsmi infrastruktūras projektu segmentā Ziemeļeiropā. Mūsu mērķis ir stabili sadalīt dividendes, vismaz 40 procentus no finanšu gada peļņas izmaksājot akcionāriem.
 • Ceļu būvniecības segmentā mēs plānojam palielināt darbības efektivitāti visos tirgos, ieviešot jaunu darbības modeli un efektīvus procesus.
 • Infrastruktūras projektu segmentā plānojam pelnošu izaugsmi, īpaši Zviedrijā un Norvēģijā.
 • Ēku būvniecības segmentā Somijā mēs turpināsim koncentrēties uz darbību pilsētu izaugsmes centros.
 • Lai saglabātu vidēju riska līmeni Krievijā, šobrīd esam izlēmuši nesākt jaunus ēku būvniecības projektus. Ceļu būvniecības darbi un līgumdarbi ēku būvniecībā turpināsies kā parasti.
 • 2016. gada janvārī un februārī publicēsim detalizētākus rakstus par uzņēmējdarbības stratēģiju.

Vīzija: 2019. GADĀ MĒS ESAM LABĀKAIS BŪVNIECĪBAS UZŅĒMUMS NOZARĒ

 • Mēs esam līderi ceļu būvniecības segmentā
 • Mēs esam ievērojams Ziemeļvalstu tirgus spēlētājs infrastruktūras projektos
 • Mūsu ēku būvniecības darbu kvalitāte ir viena no augstākajām
 • Mēs darbojamies starptautiski kā vienots Lemminkäinen
 • Mēs esam viens no uzņēmumiem ar visaugstāko darba drošības līmeni
 • Mūsu klientu apmierinātība ir augstākajā līmenī
 • Mēs atalgojam darbiniekus par lieliskiem rezultātiem
 • Mūsu vadītāji ir vieni no labākajiem nozarē
 • Mums ir cieņpilna un atvērta saziņas kultūra
 • Mūsu uzņēmuma vērtība, salīdzinot ar šo brīdi, ir krietni pieaugusi

2015.12.15.

Tas patīk 9 cilvēkiem