Infra projekti izstrādā jaunus pārdošanas rīkus

Jaunais darbības modelis Infra projektiem integrē darbības segmenta ietvaros pāri valsts robežām. Jaunie rīki sākumā tika ieviesti pārdošanas daļā.

Infra projekti it īpaši meklē iespējas nodrošināt spēcīgu izaugsmi ārpus Somijas. Jaunajā darbības modelī valsts organizācijas darbojas kā individuālas vienības ar atbildību par savu sniegumu. Modelis palielina valsts organizāciju atbildību, bet sniedz tām arī brīvību pieņemt lēmumus un plānot savu darbību.

“To uzņēmējdarbība tiek koordinēta pēc patiesi starptautiskas metodes. Šajā segmentā vairs nav tik daudz somu vadības pozīcijās, kā tas bija iepriekš, lai gan Somija paliek kā spēcīgs mugurkauls visam segmentam,” saka Marcus Reijonen, Personāldaļas uzņēmējdarbības partneris Infra projektu segmentam.

“Palielināta atbildība un brīvība ir tikušas uzņemtas ar pozitīvām atsauksmēm, jo, cita starpā, tās individuāliem darbiniekiem sniedz iespējas attīstīt sevi, lai varētu uzņemties jaunus pienākumus,” saka Lars Stendius, Vecākais priekšsēdētāja vietnieks, Infra projekti Zviedrijā.

Mūsu kopīgais projekts un resursu pārvaldības grupa atbalsta katru valsts organizāciju attiecībā uz pārdošanu, piedāvājumiem un projektu ieviešanu.

“Atbalsta pakalpojumi ir efektīvs veids resursu organizēšanai segmentā, jo tehnoloģisko kompetenci var viegli nodot un attīstīt pāri valsts robežām. Piemēram, specializētās zināšanas akmens apstrādes tehnoloģijās un pamatu būvē tiek pārvaldītas no Somijas, bet eksperti var strādāt jebkur,” saka Santtu Mankki, projektu vadītājs attīstības projektam, kas vada pārmaiņas darbības modelī.

Plašas pārredzamības pārdošana

Jaunajā darbības modelī, kas tika ieviests gada sākumā, pielietotās metodes un rīki tiek pastāvīgi pilnveidoti.

“Mēs esam ieviesuši pārdošanas shēmas rīku pārdošanas vadībai, kas padara dažādās valstīs veiktas pārdošanas darbības redzamas arī citās valstīs. Plašāka pārredzamība veicina diskusijas un informācijas apmaiņu,” saka Santtu.

Nākamais solis ir izstrādāt strādāšanas veidus un rīkus projektu ieviešanai un rezultātu uzraudzībai. Šie rīki ļauj laikus veikt korektīvus pasākumus, kas uzlabo darbības efektivitāti.

“Labāka potenciālo iespēju citās valstīs redzamība ļauj vieglāk izvēlēties pareizos projektus un optimāli izmantot resursus. Šis jaunais strādāšanas veids sniedz mums svarīgu informāciju, kas palīdzēs izlemt, kuram no konkurējošajiem projektiem sūtīt mūsu ekspertus un tehniku. Tos arī var izmantot, lai pamatotu lēmumu par labu otram projektam,” saka Tommi Hakanen, priekšsēdētāja vietnieks, Pamatu būves atbalsts.

Labāka sadarbība

Jaunā darbības modeļa pamatā ir pārredzamība un sadarbība. Koplietojamais projekta atbalsts uzlabo sadarbību starp valstīm. Piemēram, Norvēģija ir pievienojusies kā jauna valsts pamatu būvē.  Komandas darbs vadības komandas līmenī arī ir kļuvis ciešāks, un izaicinājumi tagad tiek apspriesti kopā.

“Kopš gada sākuma ziņošanas un uzņēmuma riska pārvaldības (ERM) procesi ir kļuvuši sistemātiskāki. Mēs risinām jautājumus, kolīdz tie mums ir kļuvuši zināmi. Šis ir nepārtraukts mācību process. Jaunā darbības modeļa priekšrocības segmenta finansiālajā sniegumā atklāsies ar nelielu nobīdi,” norāda Marcus.

Jaunais modelis no personāla prasa progresīvu domāšanu.

“Mums ir jāpieņem tas, ka pasaule mainās un konkurence ir sīvāka kā jebkad. Mums ir jāizprot komercdarbība un jāuzlabo savs sniegums kopumā, jo daļēja optimizācija nenodrošinās panākumus. Mēs piedāvājam proaktīvu pieeju: ar idejām un jautājumiem ir jādalās atklāti,” saka Santtu.

“Lemminkäinen ir daudz speciālistu, kuriem mums vajadzētu iedrošināt mobilitāti starp valsts organizācijām. Mēs vairs nerunājam par ilgtermiņa norīkojumiem - tikai īsas konsultācijas, lai dalītos ar zināšanām un pieredzi,” Tommi piebilst.

Jaunais darbības modelis ir kopumā ticis labi uzņemts. Galvenais bija iesaistīt personālu plānošanas posmā. Jaunais modelis galvenokārt ietekmē augstāko un vidējo vadību, un projektu līmenī izmaiņas ir sevi pierādījušas kā efektīvāks projektu atbalsts. Mūsu labākie eksperti ir ļoti pieprasīti visu valsts organizāciju vidū, un viņu resursiem tiek pastāvīgi pārredzami piešķirta prioritāte.

Pēc Lars teiktā sākums ir bijis daudzsološs Zviedrijā.

“Sadarbība un resursu koordinēšana starp valstīm un projektiem ir jāturpina pilnveidot. Mums arī vajadzētu apsvērt, kurus projektus mēs vēlamies piedāvāt un kāds ir visefektīvākais veids to īstenošanai. Mūsu mērķis ir lielāki apjomi un labāks rezultāts.” 

Teksts Minna Kalajoki
Attēli Martin Sommerschield

Jaunais Infra projektu darbības modelis, 3 fakti

  1. Uzsvars uz pārdošanu, izaugsme ārpus Somijas

  2. Valsts organizācijas darbojas kā atsevišķas vienības un to lēmumu pieņemšanas vara tiek palielināta

  3. Koplietojams, efektīvākas atbalsta funkcijas 

2017.11.21.

Tas patīk 3 cilvēkiem