RAIN paceļ būvniecības nozari nākamajā līmenī

Kas padara ASV sprinteru komandu tik ļoti pārāku? Vienots komandas darbs, komunikācija starp komandas locekļiem un tas, ka katrs zina, kas tieši viņam ir jādara, lai komanda nokļūtu līdz kopīgajam mērķim. Kā mēs varētu panākt to pašu būvniecībā? Šis bija lielais jautājums RAIN projekta ideju apmaiņā šīs vasaras seminārā.

Mēs piedalāmies RAIN projektā, kurā galvenā uzmanība ir vērsta uz integrācijas iespējām būvniecības nozarē. 2017. gada jūnija semināra temats bija Cilvēki un Vadība.

Darba un vadības raksturs ir mainījies. Spēja pielāgoties, sadarbības spējas, uzticība un nepārliecinātības pieļaušana ir jaunie modes vārdi. Vienota sadarbība ir nepieciešama it sevišķi attiecībā uz lieliem alianses līgumiem.

Lielākais izaicinājums būvniecības nozarē ir sadrumstalotais operatoru tīkls, ko veido vairāki pasūtītāji, līguma partneri un apakšuzņēmēji. Neskatoties uz to, visiem vajadzētu būt vienai un tai pašai skaidrajai vīzijai par to, ko viņi mēģina sasniegt ar savu darbu un kādas ir viņu attiecīgās lomas kopainā. Citādāk pastāv risks, ka vērtīgas zināšanas, un mūsu motivācija kopā ar tām, var pazust.

Darbinieki zina vislabāk

Pēc Niku Jalkanen no Kavo Kerr grupas teiktā gudrs paņēmiens ir iesaistīt darbiniekus uzņēmuma attīstībā.  Tas pats attiecas uz partneriem. Ja apakšuzņēmējs neizrāda nekādu interesi par attīstību, iespējams, ir laiks pārdomāt šo partnerību.

“Nav svarīgi, kurā organizācijā Tu strādā. Tie, kas pārzina savu darbu, arī zina vislabāk, kā to uzlabot,” saka Jalkanen.

Pēc Jalkanen teiktā uzņēmumiem ir jābūt lielai vīzijai, bet tā ir jāsadala mazos soļos, kurus ikviens var spert. Kā, piemēram, Kavo Kerr darbiniekiem tika atļauts izstrādāt jaunus tiešās vadības modeļus ražotnei un prezentēt tos vadībai un citām ieinteresētajām pusēm.

“Mēs domājam, ka esam pārāk aizņemti, lai apstātos un padomātu, vai mēs varam kaut ko izdarīt labāk. Pietiks aizbildinājumu - sāc ar lietām, kas ir Tavā pārziņā,” saka Jalkanen.

Maarit Sääksi, kas vada YIT Performance Leap programmu, piekrīt.

“Mums būtu jāinteresējas par to, kas sakāms mūsu darbiniekiem, ko viņuprāt mēs varētu darīt citādāk, lai viņi varētu labāk darīt savu darbu. Es aicinu noteikt skaidrus mērķus šajā procesā.”

Esi drosmīgs un apšaubi metodiku

Hannu Ratamäki, kurš koordinē RAIN projektu Lemminkäinen, atbalsta drosmīgu ierasto strādāšanas veidu apšaubīšanu.

“Darbiniekiem ir milzīgs potenciāls padarīt darbu produktīvāku un drošāku. Vadības pienākums ir atbalstīt tiešos vadītājus, lai padarītu viņu vadības stilu iekļaujošāku,” saka Hannu.

Pēc Hannu teiktā svarīgi ir radīt darbiniekos sajūtu, ka viņi tiek atzīti par labākajiem ekspertiem savos darbos. Jo tieši tie arī viņi ir.

Pirmais solis ir izveidot sistemātisku modeli darbinieku uzklausīšanai. Kad šāds modelis ir ieviests, vienu pēc otras var sākt īstenot attīstības idejas.


Rīks labākai sadarbībai

Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunu rīku, ko ir izstrādājusi Oulu universitātes Rūpnieciskās inženierijas un vadības nodaļa. Šo rīku izmanto projektu panākumu mērīšanai no sadarbības viedokļa. Šis rīks palīdz noteikt jautājumus, kam ir nepieciešama pastiprināta uzmanība, un spert soļus, lai uzlabotu projektu tā sauktās integrācijas iespējas.

Balstoties uz rīkā izmantotajiem rādītājiem, veiksmīgu alianses projektu pazīmes iekļauj skaidru pienākumu sadali un vadošās lomas un visu pušu iesaisti sadarbībā. Semināra dalībnieki rīku novērtēja atzinīgi. Laiks rādīs, kā viņi to pielietos praksē.

 

Teksts Noora Valkonen
Attēli Tomi Nuotsalo

FAKTI

  • Integrācijas iespējas būvniecībā (RAIN) attīstības projekts ir trīspadsmit būvniecības nozaru operatoru kopīgs centiens.
  • Projekts turpināsies līdz 2018. gada vidum.
  • Tā mērķis ir veicināt sadarbību šajā nozarē.
  • Projekta ietvaros rīkotie ikmēneša semināri nodrošina platformu pieredzes un jaunāko pētniecības rezultātu apmaiņai un plaša klāsta tematu apspriešanai.
  • Projekta dalībnieki ir Consti, Fira, Granlund, Lemminkäinen, Somijas Transporta aģentūra, Pöyry Finland, Ramboll Finland, Sweco, Talokeskus,
    VR Track, YIT, Oulu universitāte un Tamperes Tehnoloģiju universitāte. 

2017.11.07.

Tas patīk 5 cilvēkiem