Viss mūsu paveiktais rada vērtību mūsu ieinteresētajām pusēm

Lemminkäinen būvē mājas, komercīpašumus, autoceļus un dažādus infrastruktūras risinājumus kā virs, tā zem zemes. Tam nepieciešams darbs, izejmateriāli, energoresursi un ūdens.

Ar savu darbību mēs radām pievienoto vērtību saviem klientiem un personālam. Vērtības radīšana bieži vien tiek uztverta kā ekonomikas “ķēde”, taču tas ir kaut kas mazliet plašāks.

"Mūsu darbība rada vērtību visai mūsu sabiedrībai. Lai radītu maksimālu vērtību, darbībai jābūt izmaksu efektīvai. Vienlīdz svarīgi ir samazināt savas darbības negatīvo ietekmi," stāsta Roberts "Robijs" Blumbergs [Robert "Robi" Blumberg], par ceļu būvniecības segmentu atbildīgais uzņēmuma viceprezidents.

Nelabvēlīgās ietekmes samazināšana līdz minimumam ietver arī efektīvu izejmateriālu šķirošanu un pārstrādi. Ja tuneļu urbšanas rezultātā tiek iegūti minerālie materiāli, tie ir jāizmanto. Arī mašīnas jādarbina tā, lai emisiju līmenis būtu pēc iespējas zemāks.

Cilvēki, Lemminkäinen darbinieki, vērtības radīšanā spēlē nozīmīgu lomu. "Profesionālā kompetence rada augstu kvalitāti," teic informācijas vadītāja Sāra Hemeleinena [Saara Hämäläinen].

Robijs skaidro, ka uzņēmējdarbība ir kapitālietilpīga un dzīvojamo projektu attīstība un, jo sevišķi, būvniecība paņem lielus finanšu resursus. "Tomēr cilvēki ir mūsu galvenais faktors. Salīdzinājumā ar daudziem citiem uzņēmumiem, pie mums karjeras izveidojas uz ilgiem gadiem. Tas ļauj mums uzkrāt daudz vērtīgas, vārdos neizteiktas informācijas."

No dīkstāves līdz racionālai darbībai

Vērtības radīšana ir kopums, ko veido no mazām daļām. Jebkura izdarītā izvēle ietekmē radītās vērtības veidu.

"Esam aktīvi veikuši dažādas kampaņas, lai uzlabotu darba metodes. Viens no piemēriem ir dīkstāvju ilguma samazināšana. Ceļa veltņiem savulaik bija vāji akumulatori, tādēļ to dzinēju izslēgšana dienas laikā nebija atļauta. Tagad mēs rīkojamies pareizi un samazinām emisiju daudzumu," teic Robijs.

Racionāla rīcība vienlaikus aiztaupa pūles un saudzē dabas resursus. Piemēram, ceļu būves objektos minerālmateriālu krāvumi piesaista mitrumu, kas jālikvidē ar sildīšanas palīdzību. Minerālmateriālu krautņu apsegšana ar jumta materiāliem vai brezenta materiālu ietaupa daudz enerģijas, samazinot akumulēto mitruma daudzumu.

Būtiskāko ietekmi panākam kopā

Joma, kurā nav pieļaujami nekādi kompromisi, ir darba drošība. "Ikviens var ietekmēt darba drošību ar savu rīcību, piemēram, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus. Drošu darba apstākļu garantēšana ir būtiska mūsu vērtības radīšanas daļa," teic Sāra.

Robijs atgādina, ka uzņēmuma mērķis ir darbinieku labsajūta. "Mēs vēlamies panākt, lai ikviens katru dienu pēc darba dodas mājās vesels un galu galā dodas pensijā, būdams pie labas veselības. Mēs vēlamies arī, lai gūtās mācības tiktu nodotas jaunajiem Lemminkäinen darbiniekiem."

Teksts Johanna Pāsikangasa-Tella [Johanna Paasikangas-Tella]
Foto Lemminkäinen

Ko vērtību radīšana nozīmē mūsu uzņēmējdarbībā?

  • Mērķis ir piepildīt klientu cerības, radīt pievienoto vērtību un palielināt klienta izpratni.
  • Ražošana notiek, kvalificētiem darbiniekiem izmantojot drošas darba metodes un standartizētas sistēmas no pasūtīšanas līdz nodošanas brīdim.
  • Lemminkäinen darbinieki kopā veido ilgtspējīgu sabiedrību.

2017.06.06.

Tas patīk 6 cilvēkiem