Atsauksmes no klientiem

Visās valstīs, kurās darbojamies, mēs regulāri veicam klientu apmierinātības aptaujas. Lūk, jaunākās aptaujas rezultāti:

Pozitīvais – kāpēc mēs patīkam saviem klientiem?

Mūsu klienti ir vēl apmierinātāki, nekā iepriekš. Viņu vispārējais apmierinātības līmenis vēl joprojām ir labs, tā rezultāts ir 34 (2013. g. tas bija 23). Viņu apmierinātības līmenis nedaudz svārstās, atkarībā no darbības valsts un uzņēmējdarbības jomas.

68% no mūsu klientiem ir pilnībā vai ļoti apmierināti, un 44% no mūsu klientiem ieteiktu mūs kolēģiem vai draugiem (rezultāts 9 vai 10 skalā no 1 līdz 10).

Saskaņā ar klientu teikto, ar mums ir viegli sastrādāties. Viņi novērtē mūsu zināšanas, un viņiem nav problēmu ar mūsu šī brīža pakalpojumu klāstu.

Lai sasniegtu izcilu klientu apmierinātības līmeni (rezultātu, kas lielāks par 40 punktiem), mums vēl priekšā diezgan daudz darba, tomēr mūsu mērķis kļūt par vienu no labākajiem nozares būvniecības uzņēmumiem ir sasniedzams, jo mēs turpinām sistemātiski strādāt pie klientu apmierinātības uzlabošanas.

Negatīvais — tas, pie kā vajadzētu piestrādāt

Saskaņā ar klientu teikto, mūsu attieksmi projektu problēmsituācijās un sūdzību izskatīšanā vajadzētu uzlabot. Viņi arī atzīmē, ka šie procesi aizņem pārāk daudz laika. Piedevām, vēl varētu uzlabot mūsu darba kvalitāti.

Tirgus segmentu un valstu filiāļu vadībai nosūtīta detalizētāka informācijā par rezultātiem, kuri nepieciešami, lai veiktu attīstības pasākumus. Lai saņemtu vairāk informācijas, sazinieties ar savu vadītāju.

Teksts: Rita Sipola [Riitta Sippola]

Kas mums padodas?

  • Ar mums ir viegli sastrādāties
  • Mums ir zināšanas

Pie kā jāstrādā?

  • Mūsu attieksme problēmsituācijās
  • Darbu kvalitāte
  • Projektu vadība

Skala:

  • 40+ izcili
  • 20–39 labi
  • 0–19 apmierinoši
  • < 0 vāji

2015.12.15.

Tas patīk 2 cilvēkiem