Lemminkäinen finanšu atskaites biļetens 2014

Bilances stiprināšana un augstāka rentabilitāte, pateicoties efektivitātes veicināšanas pasākumiem.

„2014. gads uzņēmumam Lemminkäinen bija izaicinājumu pilns. Tomēr pavasarī īstenotie pasākumi bija efektīvi, un mūsu atveseļošanās ir procesā. Mūsu galvenie mērķi ir bilances stiprināšana, kā arī rentabilitātes un konkurētspējas uzlabošana," stāsta Kasimirs Lindholms [Casimir Lindholm], Lemminkäinen prezidents un izpilddirektors.

„Pavasarī mēs aizsākām izmaksu taupīšanas programmu Deliver 2014, kas bija vērsta uz iepriekšminētajiem mērķiem. Programma ļāva mums sasniegt pozitīvu rezultātu Norvēģijā, kā arī uzlaboja mūsu rentabilitāti Krievijā. Diemžēl īstenoto pasākumu rezultātā vajadzēja samazināt arī personāla skaitu."

„Salīdzinājumā ar pagājušo gadu, mūsu darbības rezultāti ir redzami uzlabojušies. Somijā īstenotie ēku būvniecības projekti, ceļu būvniecības bizness un Helsinku metropoles attīstības projekti būvniecībā tika īstenoti veiksmīgi. Par spīti neskaidrajai situācijai Krievijā, mājokļu pārdošana notika ātri, un Sanktpēterburgā mēs pabeidzām divus lielus dzīvojamo ēku projektus. Labvēlīgie laika apstākļi visās mūsu darbības valstīs pagarināja ceļu būvniecības sezonu."

„Mums ir labs starta punkts 2015. gadam, lai arī tirgus situācija saglabājas izaicinoša. Mēs vēlamies paaugstināt savu konkurētspēju, veicot efektivitātes uzlabošanas pasākumus. Papildus tam, mēs koncentrējam uzmanību uz projektu un risku vadību, ziemas perioda plānošanu un tehnikas parka optimizāciju. Tas radīs stabilu pamatu tam, lai nostiprinātu mūsu konkurētspējīgo stāvokli infrastruktūras būvniecībā Ziemeļeiropā."

Finanšu pārskata biļetens 2014 (angļu valodā)

2015.03.23.

Tas patīk 2 cilvēkiem