Lemminkäinen starpposma ziņojums (2015. gada janvāris – jūnijs)

“Lemminkäinen neto apgrozījums un peļņa otrajā ceturksnī saglabājusies iepriekšējā gada līmenī,” norāda Kazimirs Lindholms (Casimir Lindholm), uzņēmuma prezidents un izpilddirektors. “Mūsu rezultāti uzlabojušies visos uzņēmējdarbības segmentos, izņemot ēku būvniecību Somijā. Infrastruktūras projektos vērojama mums labvēlīga attīstība, prognozējam, ka infrastruktūras būvniecības tirgus situācija saglabāsies stabila. Mums jāturpina uzlabot mūsu darba efektivitāti, jo sīvā konkurence ietekmē līgumcenas.”

"Sekojot mūsu stratēģijai, turpinām pārdot pakārtotos uzņēmumus un aktīvus. Mēs esam pārtraukuši uzņēmējdarbību ēku būvniecības segmentā Zviedrijā un ceļu uzturēšanas darbus Norvēģijā. Mēs turpināt pārdot stratēģiski mazsvarīgus zemesgabalus un minerālmateriālu ieguves vietas. Šādi sekojam nodomam par mūsu kapitāla optimizāciju un ilgtermiņa rezultātu uzlabošanu."

"Mūsu naudas plūsma bijusi pozitīva. Mūsu darbības kapitāls un parādsaistības, par kurām jāmaksā procenti, ir mazāki nekā pērn. Mēs to esam panākuši samazinot investīcijas, uzlabojot rēķinu sagatavošanas procesu un pielāgojot mājokļu piedāvājumu klientiem ar zemākām prasībām."

"Pārskata periodā mēs esam pabeiguši daļēju mūsu hibrīda vērtspapīru atpirkšanu, atpērkot parādzīmes 27,1 miljonu EUR vērtībā. Mūsu uzlabotā bilance un veiksmīgi ieviestā 2014. gada izmaksu samazināšanas programma garantē, ka esam labās pozīcijās, lai ilgstoši attīstītu savu uzņēmējdarbību un uzlabotu konkurētspēju," paskaidro Kazimirs.

2015.11.17.

Tas patīk 1 cilvēkiem