Pozitīvs rezultāts

Saskaņā ar 2015. gada personāla aptaujas rezultātiem, mēs esam apmierināti ar savu darba devēju.

Šis bija pirmais gads, kad personāla aptaujas atbilžu saņemšanai daļā būvobjektu izmantojām planšetdatorus. Šis eksperiments saņēma pozitīvas atsauksmes, un mēs plānojam to izmantošanu paplašināt. Lielākā daļa no darbiniekiem aptaujas aizpildīja elektroniski, daļa darbinieku tās aizpildīja papīra formātā.

Kopumā, mūsu apmierinātības līmenis tika novērtēts ar 4 (skalā no 1 līdz 5). Rezultāts ir labs, ņemot vērā mūsu uzņēmuma izmēru un daudzās pārmaiņas, kas ieviestas pēdējo gadu laikā. Viszemāk esam novērtējuši kopības sajūtu un uzņēmuma spēju radīt sevi no jauna. Šīs vajadzības tika noskaidrotas jau iepriekš un tās ir iekļautas mūsu darbības stratēģijā 2016. gadam. Visaugstāk novērtējām darba drošību un atbildību. Mūsu darba rezultāts šo jautājumu risināšanā ir skaidri redzams.

Uzņēmuma vadītāji apspriedīs rezultātus ar darbinieku komandām un vienosies par veicamajiem pasākumiem. Vairāk informācijas un palīdzību varat saņemt Personāla speciālista.

Teksts: Paulīna Pikala [Pauliina Pykälä]
Fotogrāfija: Lemminkäinen

Mūsu atbildes:

  • Kopējais apmierinātības līmenis novērtēts ar 4 (no 5)
  • Apkopotas 3 390 atbildes
  • Aptaujāti 65% darbinieku
  • Visvairāk uzmanības jāvelta sadarbības veicināšanai un spēku atjaunošanai brīvdienās
  • Jūtam, ka vislabākos panākumus esam guvuši, veicinot darba drošību un atbildību

2015.12.15.

Tas patīk 3 cilvēkiem