Publiskā un privātā sektora partnerība un alianse - jaunas sadarbības formas

Tradicionāli Lemminkäinen, klients un citi līgumslēdzēji sēdēja katrs savā galda pusē, tomēr tagad mēs cenšamies apvienoties.

Publiskā un privātā sektora partnerības pakalpojumi (PPP) saglabā investīciju vērtību

Mūsu PPP pakalpojumi sākas ar ēkas projektēšanu un turpinās vēl 25 gadus pēc ēkas būvniecības pabeigšanas. Šajā laikā esam atbildīgi par ēkas uzturēšanu, apkopi un atsevišķi atrunātu pakalpojumu sniegšanu un remontdarbu veikšanu.

Šādam sadarbības modelim nepieciešamas labas darba attiecības, kompetenču integrācija un visu iesaistīto pušu vajadzību apzināšana. Veicot skolu projektēšanu un būvniecību, mēs radām nākotnes mācību vidi, konsultējoties ar pedagoģijas ekspertiem un praktiķiem.

Ēkā, kas ir labi projektēta un uzturēta, tās lietotāji jūtas ērti un īpašnieks var būt drošs, ka investīcijas saglabās savu vērtību.

Izmantojot PPP modeli, esam veikuši arī lielus autoceļu projektus Somijā, kuros papildus finansēšanai un būvniecībai esam bijuši atbildīgi arī par to uzturēšanu.

Ieskats alianses modelī

Slēdzot alianses līgumu, dizaineri, līgumslēdzēji un klients strādā vienā un tajā pašā organizācijā. Darbs tiek veikts efektīvi, visi strādā kopā saskaņā ar mērķiem, par ko ir vienojušies, un visiem reizē pieejama jaunākā projektu informācija. Riski un ieguvumi tiek dalīti.

Aliansi varētu saukt arī par ideju laboratoriju. Mēs ātri varam pārbaudīt jaunas zināšanas un samazināt būvniecības laiku, riskus, tādējādi ietaupot līdzekļus.

Teksts: Rita Sipola (Riitta Sippola)

Mūsu PPP projekti Somijā:

  • Heinso (Heinsuo) un Kalilolas (Kalliola) skolas Hololā (Hollola)
  • Pudasjarvi (Pudasjärvi) koka māju nometne
  • Kastelli kopienas centrs Oulu
  • Četras skolas un viens bērnudārzs Kuopio
  • Vairāki policijas iecirkņi un tiesu nami Somijā
  • E18 Lohjas-Murlas (Lohja-Muurla) autoceļš

Mūsu alianses projekti Somijā:

  • Rantavailas (Rantaväylä) tunelis Tamperē
  • Hiukavaras (Hiukkavaara) kopienas centrs Oulu
  • Kempeles (Kempele) veselības centrs
  • Mazākā mērā: asfaltēšanas darbi Helsinku lidostā

2015.10.20.

Tas patīk 3 cilvēkiem