Lemminkäisen pääkonttori Salmisaaressa

Juridisks paziņojums

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs piekrītat uzņemties tālāk esošajos noteikumos un nosacījumos minētās saistības.

Šīs tīmekļa vietnes saturs pieder uzņēmumam Lemminkäinen Corporation un/vai tā filiālēm (tālāk tekstā — Lemminkäinen).

Autortiesības, preču zīmes un atbildība

Visa šī tīmekļa vietnes satura vai kādas tā daļas pavairošana, kopēšana, pārsūtīšana, izplatīšana vai glabāšana jebkādā veidā bez uzņēmuma Lemminkäinen iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Uz atsevišķiem Lemminkäinen tīmekļa vietnē iekļautajiem dokumentiem var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi.

Šīs tīmekļa vietnes un tajā iekļautās informācijas izmantošana privātā un nekomerciālā nolūkā ir atļauta. Plašākai sabiedrībai paredzētu preses relīžu un citu dokumentu izmantošana ir atļauta publiskajā saziņā ar nosacījumu, ka tiek norādīts informācijas avots.

Iesniedzot ar tīmekļa vietni saistītu saturu jebkurā no Lemminkäinen serveriem, piemēram, izmantojot e-pastu vai tīmekļa pakalpojumus, jūs kā materiāla iesniedzējs piekrītat šādiem noteikumiem: a) iesniegtais materiāls nav nelegāls vai kā citādi nepiemērots publicēšanai; b) pirms materiāla iesniegšanas jūs esat veicis saprātīgas darbības, lai identificētu un iztīrītu vīrusus vai citus inficētus vai kaitīgus rekvizītus, kas varētu būt ietverti materiālā; c) jūs esat materiāla īpašnieks vai jums pieder neierobežotas tiesības iesniegt šo materiālu uzņēmumam Lemminkäinen, bet uzņēmumam Lemminkäinen ir tiesības publicēt šo materiālu bez maksas un/vai iekļaut visu materiālu vai tā daļu savos produktos, neuzņemoties nekādu atbildību vai saistības; d) jūs piekrītat neuzsākt nekādas darbības pret Lemminkäinen saistībā ar iesniegto materiālu un piekrītat atlīdzināt uzņēmumam Lemminkäinen, ja kāda trešā puse uzsāk darbības pret Lemminkäinen saistībā ar jūsu iesniegto materiālu.

Lemminkäinen un tā produktu nosaukumi ir Lemminkäinen preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šajā tīmekļa vietnē minētie uzņēmumu un produktu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības zīmes. Piekļuve šai vietnei nav uzskatāma par tiešu vai netiešu licences piešķiri vai tiesībām izmantot kādas vietnē redzamās zīmes; šāda rīcība ir atļauta tikai tad, ja ir saņemta Lemminkäinen vai attiecīgā trešās puses īpašnieka iepriekšēja rakstiska atļauja.

Atbildības ierobežošana un tiesības veikt izmaiņas

Lemminkäinen tīmekļa vietne tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir". Netiek sniegtas nekādas tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz šo lapu precizitāti, uzticamību vai tajās ievietoto saturu. Lemminkäinen negarantē, ka lapās vai serverī, kas šis lapas nodrošina, nav vīrusu vai citu kaitīgu komponentu.
Lemminkäinen patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas lapās vai ierobežot piekļuvi lapām.

Lemminkäinen nesniedz nekādas garantijas attiecībā uz šo lapu precizitāti, uzticamību vai tajās ievietoto saturu, kā arī attiecībā uz satura piemērotību tirgum vai atbilstību kādam konkrētam mērķim. Lemminkäinen neuzņemas nekādu atbildību par tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai secīgiem zaudējumiem, peļņas zudumu vai uzņēmējdarbības pārtraukumu, kas radies no šīs tīmekļa vietnes izmantošanas vai no nespējas to izmantot, pat tad, ja uzņēmums Lemminkäinen ir ticis informēts par šādu bojājumu iespējamību. Lemminkäinen uzņemas atbildību tikai tiktāl, ciktāl tas ar obligātiem nosacījumiem ir noteikts Somijas likumdošanā.

Saites

Lemminkäinen var iekļaut savā tīmekļa vietnē saites uz vietnēm, kas pieder kādām trešajām pusēm vai kuru darbību nodrošina kādas trešās puses. Ja izveidojat savienojumu ar šādām trešo pušu vietnēm, jums pirms šo vietņu izmantošanas ir jāpārskata to izmantošanas noteikumi. Tāpat jūs piekrītat, ka Lemminkäinen neatbild par trešo pušu vietnēs izvietoto saturu un neuzņemas nekādu atbildību par šajās vietnēs izveidoto vai publicēto materiālu. Lemminkäinen neuzņemas nekādas saistības attiecībā uz trešo pušu vietnēs ievietotajiem materiāliem.

Konfidencialitāte Lemminkäinen tīmekļa vietnē

Lemminkäinen savāc datus gadījumos, kad lietotāji nosūta atsauksmes, izmantojot tīmekļa vietni, pasūta materiālus vai ievada personas informāciju saistībā ar kādām citām funkcijām, piemēram, reģistrāciju. Personas informācija netiek izpausta uzņēmuma Lemminkäinen, tā partneru un apakšuzņēmēju ārējām pusēm. Dati tiek glabāti bloķētās iekārtās datu bāzēs, ko aizsargā ugunsmūris.

Lai ieviestu un izstrādātu pakalpojumus, uzlabotu lietotāju pieredzi un veiktu mārketinga darbības, šajā tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili.

Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek nosūtīti uz lietotāja datoru un tajā glabāti. Sīkfaili nenodara nekādu bojājumu lietotāja datoram vai failiem. Sīkfaili tiek izmantoti, lai apkopotu tālāk uzskaitīto informāciju, tostarp: informāciju par vietni, no kuras lietotājs atver pakalpojumu, informāciju par lejupielādētajām lapām, pārlūkprogrammas veidu, ekrāna izšķirtspēju, izvēlēto valodu, datumu un laiku un IP adresi. Lietotājs pēc vēlēšanās var atspējot sīkfailus pārlūkprogrammas iestatījumos. Sīkfailu atspējošana var izraisīt konkrētu pakalpojumu darbības palēnināšanos vai pilnībā liegt piekļuvi kādām konkrētām tīmekļa lapām.

Tīmekļa vietnē tiek izmantots analīzes rīks. Analīzes rīka lietojumprogrammā tiek izmantoti sīkfaili, kas nodrošina iespēju ģenerēt statistiku par vietnes izmantošanu un vietnes izmantošanas analīzi.

Papildus Lemminkäinen izmanto arī tā dēvētos komercsīkfailus jeb informāciju, kas saistīta ar vietnes izmantošanas paradumiem, lai ģenerētu konkrētai pārlūkprogrammai paredzētas reklāmas. Mērķa grupas segmenti tiek ģenerēti, ņemot vērā informāciju par to, kādas tīmekļa vietnes noteiktā periodā ir apmeklētas konkrētajās pārlūkprogrammās. Mērķa grupas segmenti tiek izmantoti, lai rādītu lietotājus interesējošas reklāmas. Tā mēs lietotājam varam rādīt aktuālas un noderīgas reklāmas. Reklāmdevēji un reklamēšanas tīkli atlasa reklāmas, ņemot vērā Lemminkäinen tīmekļa vietnē apkopoto informāciju par lietotāja rīcību.

Lemminkäinen tīmekļa vietnē var būt iekļautas saites un savienojumi ar trešo pušu tīmekļa vietnēm, kā arī sociālo vietņu spraudņiem (piemēram, ar Facebook spraudņiem). Trešo pušu spraudņi Lemminkäinen tīmekļa vietnē tiek ielādēti no attiecīgo pakalpojumu sniedzēju serveriem; šādā gadījumā attiecīgā trešā puse var iestatīt savus sīkfailus. Uz šiem pakalpojumiem, kurus trešās puses nodrošina, izmantojot Lemminkäinen tīmekļa vietni, kā arī uz trešo pušu sniegtajiem pakalpojumiem un piedāvātajām lietojumprogrammām, attiecas konkrēto trešo pušu lietošanas noteikumi un citi nosacījumi.

Personas informāciju var verificēt un pēc pieprasījuma var izlabot vai noņemt nepareizu vai novecojušu informāciju. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar Lemminkäinen.

Piemērojamais likums un strīdu izšķiršana

Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem attiecas Somijas likumi, izņemot gadījumus, kad tiek attiecināti kāda piemērojamā likuma nosacījumi. Visi strīdi ir jārisina parastā Somijas tiesā, kas atrodas Helsinkos, vai arī tiesā, kas atrodas jūsu pastāvīgajā dzīvesvietā.

© Lemminkäinen Corporation 2016. Visas tiesības paturētas.