Autoceļa P45 (Viļaka - Kārsava) posma 6.35 - 16.54 km rekonstrukcija

Autoceļš P45 ir Latgales Austrumu reģiona pierobežas ceļš, kuru dēvē arī par austrumu stigu.

Šī projekta ietvaros ietilpa pilnīga autoceļa rekonstrukcija, kā arī 4 km posma izbūve pilnīgi jaunā vietā, veicot meža un purva izstrādi. Būvobjektā tika izbūvētas jaunas caurtekas, atjaunota drenāžas sistēma, kā arī veikta jaunu novadgrāvju izbūve. Vecā ceļa segums bija grants, tādēļ pēc rekonstrukcijas autoceļš ieguva jaunu asfaltbetona segumu, ar horizontālajiem ceļa apzīmējumiem, ceļa zīmēm un barjerām. Būvobjekts izbūvēts 292 dienu laikā.

Sīkāka informācija

Autoceļa P45 (Viļaka - Kārsava) posma (Semenova – Čilipīne) 6.35 - 16.54 km rekonstrukcija
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Balvu rajons
Latvija
2013