Jelgavas vagonbūves rūpnīca 

Jelgavas vagonbūves rūpnīcas būvdarbi tika uzsākti 2013. gada septembrī bijušās cukurfabrikas teritorijā un SIA  “Lemminkainen Latvija” veicamie darbi bija saistīti ar pamatu un režģogu izbūvi. Šī būvprojekta realizāciju bija iespējams sadalīt četrās daļās: Ražošanas korpuss, Metāla noliktava, Administratīvais korpuss un “Transborder”.

Šajā būvobjektā tika pielietota vibropāļu tehnoloģija (DSVP), kas saistīta ar pāļu iedziļināšanu ar vibrācijas palīdzību. Projekta laikā tika izbūvēti 4462 pāļi 380 un 400 mm diametrā, 6 -12 m garumā.

Lietojot šo tehnoloģiju iespējams koriģēt pāļa garumu to izbūves laikā atbilstoši nestspējīgā grunts slāņa augstuma atzīmei. Šādi pamatu izbūves laikā tika koriģēti pāļu garumi, samazinot klienta izmaksas, bet nesamazinot pāļu nestspēju.

Atbilstoši projektam tika veiktas pāļu pārbaudes ar statisku slodzi, dinamiskās slodzes pārbaudes, kā arī ultraskaņas pārbaudes pāļu viendabīguma noteikšanai. Visi iegūtie rezultāti apstiprināja izbūvēto pāļu atbilstību normatīvo aktu un projektā noteiktajām prasībām.

Sīkāka informācija

Jelgavas vagonbūves rūpnīca Aviācijas ielā 2, 2A
AS "UVZ Baltija"
Jelgava
Latvija
2014