Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 83.00 - 96.60 km segas rekonstrukcija

Būvobjekta atrašanās vieta Latgale, valsts galvenais autoceļš A12, kurš savieno Jēkabpils pilsētu ar Rēzekni.

Autoceļa rekonstrukcijas laikā veikti šādi galvenie būvdarbi: segas pastiprināšana ar reciklētu maisījumu, pielietojot jaunu metodi, reciklēto maisījumu iepriekš sagatavojot speciālā ražotnē, asfaltēšanas darbi - veicot asfaltbetona ieklāšanu 3 kārtās, novadgrāvju izveidošana un atjaunošana, mainot caurtekas un atjaunojot caurteku darbību, kā arī tilta atjaunošana pār Rēzeknes upi.

Sīkāka informācija

Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 83.00 - 96.60 km segas rekonstrukcija
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Rēzeknes novads
Latvija
2015