Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) posma 60.00 – 76.14 km segas rekonstrukcija

Projekta laikā veikti ceļa rekonstrukcijas darbi t.s. zemes klātnes ierakuma/uzbēruma būvniecība, pamata nesošās apakškārtas/virskārtas būvniecība, grāvju rakšana/tīrīšana, reciklētā un pievienotā minerālmateriāla aukstā pārstrāde.

Uz nesošās konstrukcijas veikta trīs asfaltbetona kārtu izbūve, apgaismojuma izbūves komplekta un elektrolīniju pāreju rekonstrukcija, ceļa aprīkojuma, luksofora objekta izbūve un gājēju pārejas izbūves darbi.

Sīkāka informācija

Valsts galvenā autoceļa A8 Rīga - Jelgava - Lietuvas robeža (Meitene) 60.00 - 76.14 km segas rekonstrukcija
VAS "Latvijas Valsts ceļi"
Latvija
Latvija
2015